Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Ugunsdrošības sistēmas ekspluatācijas pilnveide publiskajā sektorā
Nosaukums angļu valodā Fire Safety System Improvement of Operation in the Public Sector
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Māris Ziemelis
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Gustavs Reinholcs ir izstādājis bakalaura darbu ar tēmu ‘’Ugunsdrošības sistēmu ekspluatācijas pilnveide publiskajā sektorā’’. Darbs sastāv no 68lpp, 7 attēlim, 2 tabulām un 4 pielikumiem. Darba mērķis bija izpētīt un analizēt publiskā sektora ēku ugunsdrošības sistēmas, novērtēt riskus, iezīmēt pastāvošās problēmas un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai. Darba uzdevumi ir: Ugunsdrošības sistēmu darbības izpēte vislielākajā tirdzniecības centrā Latvijā. Izpētīt saistošos normatīvos aktus par sistēmu ierīkošanu un ekspluatāciju. Novērtēt ugunsdrošības sistēmu riskus, sniegt priekšlikumus sistēmu ekspluatācijas uzlabošanai. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskā daļa sastāv no vienas nodaļas un deviņām apakšnodaļām, kurās ir aprakstīts, kas ir publiskās ēkas un kādas sistēmas paredz izbūvēt publiskajās ēkās. Analītiskā daļa sastāv no vienas nodaļas un trīs apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek apkopota un analizēta statistika par ugunsgrēku daudzumu Latvijā un Rīgā publiskajā sektorā. Statistika tiek apkopota tabulā un grafikā, pēc kura var noteikt ugunsgrēku tendences. Otrajā apakšnodaļā tiek iegūta un apkopota statistika par tirdzniecības centra ‘’A’’ ugunsgrēkiem un evakuācijām. Iegūtie statistikas dati tiek analizēti. Trešajā apakšnodaļā tiek veidota aptauja, kuras mērķis ir noteikt SIA ‘’Termex serviss’’ ugunsdrošības sistēmu apkalpošanā esošo objektu atsauksmes un nostāju ugunsdrošības jomā. Praktiskā daļa sastāv no vienas nodaļas un piecām apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek aprakstīts tirdzniecības centrs ‘’A”’, tā ugunsdrošības sistēmas. Otrajā apakšnodaļā tiek analizēti objektā esošie ugusndrošības sistēmu tehnisko pārbaužu reglamenti, kuri tiek salīdzināti ar normativajiem aktiem un noteikts, vai reglaments atbilst normatīvajiem aktiem un vai ugunsdrošības sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Trešajā apakšnodaļā tiek analizēti automātiskās ugunsgrēka un trauksmes atklāšanas signalizācijas sistēmas nostrādes, notekti sistēmu riski un sniegti priekšlikumi. Ceturtajā apakšnodaļā tiek analizēta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes akts no 2020.gada tirdzniecības centrā ‘’A’’. Piektajā apakšnodaļā tiek aprēķināta objektā nepieciešamā ugunsdzēsības līdzekļu dzēstspēja, jo 2020.gada pārbaudē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektors nav konstatēja, ka objektā nav atbilstošs ugunsdzēšamo aparātu skaits. Atslēgas vārdi – ugunsdrošība, ugunsaizsardzība, ugunsdrošības sistēmas Darbā tika izmantoti deviņi literatūrs avoti.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošība, ugunsaizsardzība, ugunsdrošības sistēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety, fire protection, fire safety systems.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.09.2021 10:02:28