Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Interaktīvas vides ieviešana darba aizsardzības mācībās
Nosaukums angļu valodā Use of Interactive Environment for Labour Protection Trainings
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Interaktīvas vides ieviešana darba aizsardzības mācībās”. Darba galvenais mērķis ir iepazīties ar interaktīvas vides rīkiem, izstrādāt un organizēt vienam uzņēmumam E-vidē darbinieku apmācības darba aizsardzībā. Bakalaura darbā tika pētītas un aprakstītas dažāda veida interaktīvas vides platformas, tika veikta darba aizsardzības normatīvu izpēte, uzņēmuma SIA “COCA-COLA Latvia” darba aizsardzības sistēmas analīze un darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde saskaņā ar likumiem un ministru kabineta noteikumiem. Darbā tika aprakstīta izveidotas e-vides sistēmas darbība, tās praktiska pielietošana. Tika pētītas un aprakstītas sistēmas priekšrocības un trūkumi gan no darba aizsardzības specialista skatu punkta, gan no darbinieka, kas izgāja instruktāžas e-vidē. Lai sasniegtu mērķi, bija nepieciešams apkopot informāciju par darba aizsardzības sistēmu un ar to saistīto dokumentāciju, kas ir noteikta normatīvajos aktos. Darbā tiek ņemta vērā esoša situācija valstī, kā arī pēdējo divu gadu izmaiņas likumdošanā. Saskaņā ar informācijas trūkumu par attālinātas instruktāžas veikšanas kārtību, tika pieprasīta konsultācija un uzdoti vairāki jautājumi kompetentajām valsts inspekcijām, saņemtās atbildes tika ņemtas vērā un aprakstītas bakalaura darbā. Kā arī, tika apkopota iegūtā informācija par praktiskajām apmācībām uzņēmuma SIA “FN SERVISS”. Lai veiksmīgi sasniegtu darba mērķi, tika veikta Online darba aizsardzības vides pārbaude konkrētajā uzņēmumā un darbinieku anketēšana, lai veiksmīgāk veiktu tēmas izpēti un analīzi. Pirmajai nodaļai ir teorētisks raksturs, aplūkota prakses ietvaros iegūta informācija, izskatīta situācija un tendences valstī un pasaulē, apskatītas darba vides un vietas risku novērtēšanas specifika un metodes. Otrai nodaļai ir analītisks raksturs, aplūkotas interaktīvās vides un Online sistēmas veidi. Trešajai nodaļai ir praktisks raksturs, aplūkotas temata problēmas risinājumi. Bakalaura darba apjoms ir 74 lappuses. Darbā tika iekļauti 19 attēli, 5 tabulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi darba aizsardzības mācības
Atslēgas vārdi angļu valodā labour protection trainings
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.09.2021 09:15:05