Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Informatīvo pasākumu pilnveide darbā notikušo nelaimes gadījumu samazināšanai
Nosaukums angļu valodā Development of Information Measures to Reduce Accidents at Work
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 69 lappusēm. Bakalaura darbs satur 1 tabulu, 37 attēlus un 4 pielikumus. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izpētīt darba aizsardzības informatīvo pasākumu uzlabošanas iespējas, lai samazinātu nelaimes gadījumu skaitu. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta darba aizsardzības sistēma Latvijā, tiek apskatītas vispārīgas prasības apmācībai darba aizsardzībā (mērķauditorija, apmācības kārtība), kāds ir apmācību saturs, kā arī iespējamie apmācību modeļi, metodes un veidi. Analītiskajā daļā tiek analizētas darba aizsardzības instrukcijas, to obligātais saturs, tiek analizēti Valsts darba inspekcijas dati par nelaimes gadījumu statistiku un cēloņiem, kā arī tiek apjautāti dažādu nozaru darbinieki, lai salīdzinātu Darba inspekcijas statistiku ar reālo dzīvi. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti preventīvie pasākumi nelaimes gadījumu samazināšanai – stingrāk reglamentēt apmācības kārtību likumdošanā, ievest nulles traumatisma stratēģiju uzņēmumos, izmantot inovatīvas metodes darbinieku apmācībai un instruēšanai, kā arī ievest darbinieku motivācijas sistēmu. Papildus tiek piedāvāts pilnveidot informatīvos pasākumus darba vietā – uzskates materiālu izstrāde, darba aizsardzības diena novadīšana, apmācības kārtību pilnveidošana darba vietā. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darbā izmantoti 20 informācijas avoti, kas ir ievietoti izmantotās literatūras un avotu sarakstā Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, apmācība, instruktāžas, nelaimes gadījumi, nelaimes gadījumu skaita samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Work safety, training at work , work safety instructions, accidents at work, reduction of accidents
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.09.2021 16:02:13