Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Adrešu izteiksmju testēšana, izmantojot dziļo stimulēto mašīnmācīšanos
Nosaukums angļu valodā Testing Regular Expressions of Addresses Using Deep Reinforcement Learning
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ēvalds Urtāns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tips: 2. tips: Aktuālo jomas problēmu risinājumi Stimulētā mašīnmācība kā mašīnmācības veids pēdējo gadu laikā ir ieguvusi lielu popularitāti lielo sasniegumu dēļ datorspēļu vidē, robotikā un citos lēmumu pieņemšanas uzdevumos, darba ietvaros tika atrasta problēma, ka RegEx izteiksmēs netiek pietiekami notestētas ievainojamības un kā iespējamie risinājumi tika veidoti uz stimulēto mašīnmācību balstīti modeļi, kuri spēj notestēt RegEx izteiksmes, kas tiek izmantotas ievades lauku validācijai. Darba ietvaros tika izveidoti 3 modeļi un tika salīdzināti modeļu rezultāti. LSTM modelis vidēji ieguva balvas skaitlisko vērtību 109 , GRU ieguva 226, bet RNN – 206, no kā var secināt, ka vislabākos rezultātus uzrādījis tieši GRU modelis, bet vissliktākos – LSTM. Jauni veidoto modeli var izmantot RegEx izteiksmju testēšanā, piemēram, lai tiktu uzlabota ievades lauku drošība lietotāja saskarnēs. Darba pamattekstā ir 48 lappuses, 17 attēli, 1 tabula, 31 nosaukumu informācijas avoti un 0 pielikumi.
Atslēgas vārdi STIMULĒTĀ MAŠĪNMĀCĪŠANĀS, DZIĻIE NEIRONU TĪKLI, REGEX IZTEIKSMES, REKURENTIE NEIRONU TĪKLI
Atslēgas vārdi angļu valodā MACHINE LEARNING, DEEP NEURAL NETWORK, REGULAR EXPRESSIONS, RECURRENT NEURAL NETWORK
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.09.2021 02:25:06