Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika un mobilie sakari
Nosaukums Divdimensionālu dielektrisku objektu ar zināmu dielektrisko caurlaidību formas noteikšana no lauku sadalījuma tālajā zonā ar apgrieztā difrakcijas uzdevuma risināšanas metodēm.
Nosaukums angļu valodā Shape Reconstruction of Two-Dimensional Dielectric Objects with Known Permittivity from Far-Field Scattering Data by Means of Inverse Scattering Techniques.
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs Romāns Kušņins
Recenzents Arnis Gulbis
Anotācija Galvenais bakalaura darba mērķis ir izpētīt dažu bieži nesen izstrādātu un plaši lietoto metodes apgrieztā difrakcijas uzdevuma risināšanai, kas ļauj rekonstruēt dielektriska objekta ar zināmu dielektrisko caurlaidību virsmu no elektriskā lauka mērījumu rezultātiem, kas tiek veikti tālā zonā. Pateicoties virknei labu īpašību, tādu kā, piemēram maz aprēķinu laiks, šīs metodes jau kļuva populāras un atrada pielietoju vairākās jomās, piemēram, attālinātā zondēšanā, medicīnā, kā arī metodēm ir militārie pielietojumi. Medicīnā tādas metodes izmanto mikroviļņu tomogrāfija nelabdabīgu audzēju detektēšanai. Parasti, tādiem audiem materiālās īpašības atšķiras no apkārtējo normālu veselu audu īpašībām, kas ļauj noteikt to izvietojumu ar mikroviļnu attēlošanas palīdzību kopā ar efektīvām apgrieztā uzdevuma risināšanas metodēm. Metodēm var arī būt militārie pielietojumi, piemēram, mīnu detektēšana. Šajā darbā tiek aplūkotas šādas metodes: lineārā semplēšanas metode (LSM), tiešās paraugu samplēšanas metode (DSM), ortogonāla semplēšanas metode (OSM) un faktorizācijas metode. Šīs metodes ir ātras, bet nav pietiekami precīzas. Tomēr tās ļauj atrast pētāmā objekta faktiskās virsmas tuvinājumu, ko pēc tam var iedod precīzākām, bet tajā pašā laikā no skaitļošanas viedokļa lēnākam metodēm, piemēram, optimizācijas metodes, iteratīvas (Ņūtona metode) metodes vai līmeņu metodes, lai paātrinātu virsmas noteikšanas procesa konverģenci uz faktisko objekta virsmu. Tādējādi metožu veiktspējas, saildzināšanai ir liela praktiska nozīme. Sākumā, tiek pētīts viens cilindrisks objekts, jo šajā gadījumā tiešo difrakcijas uzdevumu var atrisināt analītiski. Arī tiek pētīti eliptiski 2D objekti, ar nolūku novērtēt objektu virsmas formas ietekmi uz tās rekonstrukcijas kvalitāti. Darbā ir 98 lappuses, 64 attēli un 136 formulas.
Atslēgas vārdi apgrieztais uzdevums, ātrās metodes, salīdzināšana, objekta virsmas noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā inverse problem, fast methods, comparison of performance, object shape reconstruction
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.08.2021 09:32:30