Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Portatīvs trenažieris plaukstas rotācijas kustības rehabilitācijai
Nosaukums angļu valodā Portable trainer for rehabilitation of palm rotation movement
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Hermanis Sorokins
Recenzents Linda Rozenfelde, pētniece, Dr., LU, linda.rozenfelde@lu.lv
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija izpētīt šūnu kustību šķidruma plūsmā virs substrāta tā elektriskā lādiņa ietekmē. Darba ietvaros tika izstrādāts literatūras apskats, pētījuma stratēģija, aprakstītas izmantotās metodes un aprīkojums, veikts pētījums un aprakstīti tā rezultāti, kā arī izveidoti secinājumi un rekomendācijas. Darbā izmantotais virsmas paraugu materiāls ir stikls un piesaiste tika pētīta, izmantojot rauga šūnas S. Cerevisiae. Paraugu virsmu elektriskais potenciāls tika mainīts ar UV apstarošanu un mērīts ar atomspēku mikroskopu Kelvina zondes režīmā, bet šūnu kustība un piesaiste virsmai tika novērota ar gaismas mikroskopu. Bakalaura darba ietvaros tika secināts, ka apstarošana ar UV gaismu rada virsmas elektriskā potenciāla izmaiņas pret neapstarotiem paraugiem, atšķiroties 30 un 60 minūšu apstarošanas radītajai potenciāla izmaiņai. Tika novērota atšķirība rauga šūnu piesaistē pie lādētiem un nelādētiem paraugiem. Darbs sastāv no 60 lapaspusēm (bez pielikumiem), kurās ir 27 attēli un 2 tabulas. Darba izstrādē tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi raugs, piesaiste, virsmas, elektriskais lādiņs, UV apstarošana, rauga šūnas, atomspēku mikroskopija
Atslēgas vārdi angļu valodā yeast, immobilization, surface, electric charge, UV irradiation, yeast cells, atomic force microscopy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.07.2021 17:28:34