Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ražošanas ēka ar biroja telpām Piedrujas iela 7A, Rīga"
Nosaukums angļu valodā "Production building with office space in Piedruja Street 7A, Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Elvija Namsone
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvražošanas katedrā. Darbs veidots divās daļās: 1. Bakalaura daļa- Moderno tehnoloģiju tendences būvniecībā; 2. Inženierprojekta daļa- Ražošanas ēka ar biroja telpām Piedrujas iela 7A, Rīga. Bakalaura darba tēma ir „Moderno tehnoloģiju tendences būvniecībā”. Darba mērķis ir apkopot informāciju par to, kas sagaida būvniecības nozari tuvākajā laikā. Pēc kā iegūt informāciju par pasaulē jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm būvniecības nozarē. Savukārt darba uzdevums ir aptaujas veikšana būvniecības nozarē strādājošo lokā par patreizējo moderno tehnoloģiju pielietojumu būvniecībā, veikt iegūto datu analīzi un izstrādāt rekomendācijas mācību kursa uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, septiņām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas iespējamās būvniecības nozares problēmas nākotnē – kādas tās varētu būt 2050. gadā. Otrajā daļā tiek apskatītas jaunākās un šobrīd popularitāti arvien vairāk gūstošās digitalizācijas iespējas biroja darbā un nākotnes automatizācijas risinājumi būvlaukumā. Trešajā – IoT tehnoloģiju pielietojums būvniecībā. Ceturtajā – IoT tehnoloģiju izmantojums reālos objektos. Piektajā – aptaujas datu analīze un situācijas novērtējums Latvijā. Sestajā – apskatīti populārāko ēku novērtēšanas standartu vērtēšanas kritēriji. Septītajā – rekomendācijas būvniecības mācību kursa uzlabošanai. Rakstot bakalaura darbu tika izmantoti dažādi publiski pieejamie resursi: latviešu, vācu, krievu un galvenokārt angļu valodā. Inženierprojekta daļā tika projektēta angāra tipa ražošanas ēka ar trīsstāvu ofisa daļu, ēkas kopējā platība 2097 m2. Inženierprojektā tika aprēķinātas šādas konstrukcijas: • jumta kopne; • nesošā kolonna; • pamats zem nesošās kolonnas; • grunts pamatnes nestspēja. Ēka pēc LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” klasificēta pēc VI lietošanas veida un tai jānodrošina U3 ugunsdrošības klase. Būve ir izpildīta no nesošā koka karkasa uz kura ceha daļā balstās jumts ar kopnēm, bet ofisa daļā dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi, par pamatu konstrukciju izvēlēti stabveida monolītie pamati. Diplomdarbs kopā sastāv no 270 lapām, tajā ir iekļautas 14 (četrpadsmit) nodaļas, 29 (divdesmit deviņas) tabulas un 78 (septiņdesmit astoņi) attēli. Grafiskās daļas apjomu veido 8 (astoņas) A1 formāta lapas un 1 (viena) 2A0 lapa. Izmantotās literatūras avotu skaits – 68 (sešdesmit astoņi).
Atslēgas vārdi Moderno tehnoloģiju tendences; digitalizācija; automatizācija; IoT; BIM; sensori; betons
Atslēgas vārdi angļu valodā Modern technology trends; digitization; automation; IoT; BIM; sensors; concrete maturity
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.07.2021 17:43:05