Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Apstarotu MgO un Lu2O3 nanokārtiņu eksoelektronu emisijas lādiņa izmaiņas laikā atkarībā no ekspozīcijas dozas
Nosaukums angļu valodā Irradiated MgO and Lu2O3 nanolayer exoelectron emission changes over time depending on the exposure dose
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Marina Romanova
Recenzents Indra Surkova, Latvijas onkoloģijas centra medicīnas fiziķis, indra_surkova@inbox.lv
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir noteikt MgO un Lu2O3 nanokārtiņu EE lādiņa izmaiņas laikā atkarībā no ekspozīcijas dozas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, darba mērķa, uzdevuma un novitātes, analītiskās apskata daļas, pētījuma stratēģijas, izvēlēto mērījumu metožu un aparatūras apraksta, eksperimentu rezultātu apstrādes apraksta un to analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Bakalaura darbā pierādīts, ka MgO un Lu2O3 nanokārtiņu EE lādiņa izmaiņas laikā atkarībā no ekspozīcijas dozas ir bez novērotām likumsakarībām. Eksperiments tika realizēts, veicot mērījumus ar paraugiem pirms un pēc 1, 2 vai 4 nedēļām pēc apstarošanas ar jonizējošo gamma starojumu, pētot zem spektra līknes laukuma relatīvās izmaiņas. Bakalaura darbā iegūtajos rezultātos novērots, ka EE intensitātes samazināšanās, palielinoties ekspozīcijas dozai, līdzinās lineārai sakarībai mērījumu sērijā, kas veikta pirms un pēc 1 nedēļas pēc apstarošanas. Palielinoties ekspozīcijas dozai, EE intensitāte lineāri samazinājusies arī iepriekšējos RTU BINI pētījumos. Līdz ar to, turpmākos pētījumos lietderīgi būtu pētīt kā EE lādiņš izmainās atkarībā no ekspozīcijas dozas līdz 7 dienām pēc apstarošanas. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 68 lpp. Darba ir iekļauti 75 attēli, 4 tabulas. Tika izmantoti 61 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Eksoelektronu, emisija, MgO, Lu2O3, apstaroti, nanokārtiņas, ekspozīcijas, doza, nedēļas, samazināšanās, intensitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Exoelectrons, emission, MgO, Lu2O3, irradiated, nanolayer, exposure, dose, weeks, decrease, intensity
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.07.2021 12:00:40