Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Loģistikas centra jaunbūve Zīlāni 10"
Nosaukums angļu valodā "Logistic center Zīlāni 10"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomprojekts sastāv no inženierprojekta un bakalaura darba. Inženierprojekta tēma ir “Loģistikas centra jaunbūve Zīlāni 10”. Loģistikas centrs tiks būvēts Kustpils novadā, Kūku pagastā. Virszemes stāvu skaits biroja daļā :2, noliktavas daļā: 1. Ēkas kopējā platība 1199m2. Būves lietošanas veids V. Ēkas būvapjoms 8088,9m3. Blīvums pret gruntsgabala platību 28,0%. Ēkai blakus paredzēts projektēt un izbūvēt ūdenstilpni 205,57m2. Inženierprojektā arhitektūras daļā ir aprakstīti arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi, veikts siltumtehniskais aprēķins. Aprakstīti inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi. Tika veikts ekonomikais salīdzinājums trim dažādām kolonnām. Būvkonstrukciju daļā tika veikti analītiskie aprēķini un dimensionēšana tērauda kopnei, tērauda kolonnai un seklajiem pamatiem. Inženierprojektā tika aprakstīta būvdarbu tehnoloģija un organizēšana, izstrādāts kalendārais grafiks, sastādītā lokālā tāme un koptāme. Grafiskā daļa sastāv no 8 rasējumu lapām un kalendārā grafika. Inženierprojekta saturs: 110 lappuses, 9 pielikumi, 29 tabulas, 15 attēli. Bakalaura darba tēma: Fibrobetona šķiedru izraušanas pretestības pētījumi. Bakalaura darbā tiek veikts pētījums par vienas šķiedras izraušanas mehāniku trīs dažādu materiālu, tērauda, polipropilēna un kompozītmateriāla (AR stikla) šķiedrām. Darbā tika sagatavoti testējamie betona paraugi, veikti vienas šķiedras izraušanas testi un betona kubiņu spiedes stiprības testi, aprēķināta šķiedras izraušanas enerģija. Veikta rezultātu analīze, sniegtas rekomendācijas un secinājumi. Bakalaura darba saturs:45 lappuses, 4 tabulas, 37 attēli.
Atslēgas vārdi Fibrobetons, vienas šķiedras izraušanas testi, pretestības mērījumi, izraušanas enerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā FIber reinforced concrete, single fiber pullout tests, resistance measurements, pullout energy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.07.2021 09:22:25