Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Baložu vidusskolas un sporta zāles projekts"
Nosaukums angļu valodā "Baloži secondary school and gym hall project"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Elvija Namsone
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekts sastāv no divām daļām – bakalaura pētījumu daļas ar tēmu ,,Ventilējamās un apmetuma fasādes, to salīdzinājums’’ un inženieprojekta ,,Baložu vidusskolas un sporta zāles būvniecība’’. Apkopotā informācija sastāv no konstruktīvo un apdares materiālu apraksta, uzstādīšanas nosacījumiem, apraksta par fizikālajiem procesiem, ilgmūžību, kopšanu, ietekmi uz vidi. Tika noteikti katras fasādes priekšrocības un trūkumi pie katra no aspektiem. Pētnieciskā darba gaitā tika veikts četru dažādu fasādes konstrukciju ekonomiskais un darbietilpības salīdzinājums, sastādot tāmi vienam objektam katrai konstrukcijai, trīs dažādu fasādes konstrukciju siltumtehniskais aprēķins un salīdzinājums, divu objektu vizuālā apsekošana un salīdzināšana. Tika veikti izraušanas testi gan ventilējamajai, gan mitrajai fasādei, apkopoti un salīdzināti rezultāti. Būvniecības objektā tika veikta intervija ar SIA ,,Krimelte Latvija’’ projektu vadītāju, lai rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par ventilējamo fasādi. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts būvprojekts ,,Baložu vidusskolas un sporta zāles būvniecība Baložos, Skolas ielā 6’’. Projekts sastāv no arhitektūras, būvkonstrukciju un darba veikšanas projekta sadaļām. Projekts sastāv no aprakstošās daļas, būvkonstrukciju aprēķiniem, ekonomiskā pamatojuma objektam un ekonomiskā salīdzinājuma kolonnām. Darba veikšanas projektā ir aprakstīti būvniecības procesi un to tehnoloģijas, nepieciešamais darba spēks, veikts elektroenerģijas, ūdensvada un būvmašīnas aprēķins. Inženierprojekta ietvaros tika izstrādāti arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, izveidots darba grafiks un sastādīta tāme. Diplomprojekta kopējais apjoms sastāda 176 lapas. Pētnieciskā daļa ietver 51 lapa, 14 (četrpadsmit) nodaļas, 11 (vienpadsmit) tabulas, 25 (divdesmit piecus) attēlus un 1 pielikumu ar 4 lapām. Inženierprojekta daļas teksta apjoms ir 121 lapa, 30 (trīsdesmit) nodaļas, 29 (divdesmit deviņas) tabulas, 51 (piecdesmit viens) attēls un 2 pielikumi ar 6 lapām. Inženierprojekta grafiskās daļas apjoms sastāda 9 (deviņas) A1 formāta rasējuma lapas. Izmantotās literatūras avotu skaits 25 (divdesmit pieci).
Atslēgas vārdi Ventilējamās un apmetuma fasādes, Baložu vidusskola un sporta zāle
Atslēgas vārdi angļu valodā Ventilated and plaster facades, Balozi secondary school and gym hall
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.07.2021 20:10:43