Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projektu portfeļa vadības datu vizualizēšanas prototipa izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Project Portfolio Data Management Prototype
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Solvita Bērziša
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Veiksmīga projekta izpilde nozīmē to, ka projekts tiek realizēts atbilstoši galvenajiem ierobežojumiem – laikam, kvalitātei un izmaksām. Diemžēl, taču tradicionālās projektu vadības metodes nespēj risināt to, ka aptuveni puse no projektiem neiekļaujas kāda no minētajām komponentēm. Šī iemesla dēļ, maģistra darba ietvaros izstrādāts centralizēts datu analītikas un vizualizācijas prototips kā daļa no projektu portfeļu vadības informācijas sistēmas, lai nodrošinātu teorētiski pamatotu organizācijas rādītāju atspoguļošanu kvalitatīvākai un datos balstītai lēmumu pieņemšanai priekš projektu portfeļu un organizāciju vadības. Mērķa sasniegšanai, izpētot un analizējot literatūras avotus, tiek veikta teorētiskā projektu portfeļu vadības, mērījumu, datu analīzes un vizualizēšanas rīku novērtēšana. Tāpat tiek definēta datu analīzes problēmas nostādne un darbību kopums efektīvai šo problēmu risināšanai. Praktiskā risinājuma izstrādes gaitā veikta datu sagatavošana un transformēšana atbilstoši teorētiskajam pamatojumam, kā arī izstrādāti visaptveroši datu analītikas un vizualizēšanas skati ar lietojumprogrammatūras Microsoft Power BI Desktop palīdzību. Datu vizualizēšanas skati iekļauj mērījumus par dažādām ar projektu portfeļu vadību saistītām problēmsfērām, kas tiek kategorizēti atbilstoši sekojošām kategorijām: projektu portfeļi, projekti, darbinieki, pieprasījumi-piedāvājumi, klienti, riski un starpposmu novērtējumi.
Atslēgas vārdi Projektu portfeļa vadība, datu analīze, datu vizualizēšana, informācijas paneļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Project portfolio management, data analysis, data visualization, dashboards
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2021 19:23:11