Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Darba laika normēšana mūsdienu būvniecībā''; inženierprojekts ''Koksnes biomasas katlu māja Vangažos''
Nosaukums angļu valodā ''Working Time Rationing in Modern Construction''; Engineering Design Project ''Wood Biomass Boiler House in Vangaži''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Jānis Dzelme
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakulātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Tas sastāv no divām daļām – no pētnieciskās daļas, kurā tiek apskatīta tēma “Darba laika normēšana mūsdienu būvniecībā” un no inženierprojekta, kura tēma ir “Koksnes biomasas katlu māja Vangažos”. Bakalaura pētījuma daļā ir sniegts ieskats būnviecības laika normēšanai Latvijā un apskatīti visi faktori, kas var ietekmēt to mūsdienu būvniecības vidē. Veikts būvniecības laika normu salīdzinājums starp “Būvdarbu izcenojumu katalogs” (BIK), “Darbaspēka izmaksas celtniecības un remonta darbos” (Ilmārs Doršs), Krievijas laika normēšana (ЕНиР) un Lielbritānijas “Spon’s Architects and Builders Price Book”, kā arī šo laika normu pārbaude ar praktiskiem būvdarbu aprēķiniem. Darbā tiek salīdzinātas mūsdienu izpilžu laika normas no fiziski esošiem objektiem Latvijā un salīdzinātas laika normas ar literatūras avotiem. Darbā tiek aptverts kā norisinās iepirkumu sistēma Latvijā, kā tiek gatavots finanšu piedāvājums un kādi ir ietekmējošie faktori laika normu atšķirībās. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 64 (sešdesmit četras) lappuses, 18 (astoņpadsmit) tabulas, 11 (vienpadsmit) attēli, 31 (trīsdesmit viens) literatūras avoti. Inženierprojekta daļā ir aprakstīti katlu mājas arhitektūras risinājumi, inženiertehnisko risinājumu apraksts, konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums, inženiertehnisko risinājumu aprēķins, būvdarbu organizācija un darbu drošības apsvērumi, izstrādāts būvdarbu kalendārais grafiks un saskaņā ar to aprēķinātas būvkonstrukciju izmaksas. Ēkas statiskā analīze veikta programmā LIRA. Metāla konstrukcijas ir modelētas aprēķinu programmā “Robot Structural Analysis”, savukārt dzelzsbetona konstrukcija ir modelēta aprēķinu programma “Tekla Tedds”. Darba apjoms inženierprojektā: 168 (simtu sešdesmit astoņas) lappuses, 26 (divdesmit sešas) tabulas, 2 (divi) grafiki, 41 (četrdesmit viens) attēls, 60 (sešdesmit) literatūras avoti. Grafiskās daļas apjoms sastāda 12 (divpadsmit) A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi ''Darba laika normēšana mūsdienu būvniecībā''; inženierprojekts ''Koksnes biomasas katlu māja Vangažos''
Atslēgas vārdi angļu valodā ''Working Time Rationing in Modern Construction''; Engineering Design Project ''Wood Biomass Boiler House in Vangaži''
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2021 15:58:07