Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Nogulšņu kustības un plūsmas ietekme uz ūdens uzskaites precizitāti"
Nosaukums angļu valodā "Impact of sediment movement and flow on water accounting accuracy"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Sandis Dejus
Recenzents Tālis Juhna
Anotācija Dainis Drikšņa izstrādājis maģistra darbu “Nogulšņu kustības un plūsmas ietekme uz ūdens uzskaites precizitāti”. Pēdējos gados sabiedrībā arvien vairāk tiek diskutēts par problēmām ūdensapgādes pakalpojumu uzskaitē, kuras pārsvarā novērojamas daudzdzīvokļu ēkās. Pastāv uzskats, ka ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju uzstādītās ūdens uzskaites mērierīces – mēraparāti uzskaiti veic neprecīzi, kā rezultātā pakalpojumu lietotāji spiesti veikt samaksu par faktiski nepatērēto, bet mēraparātu uzskaitīto ūdens daudzumu. Tāpēc maģistra darbā tiek pētīti mēraparātu precizitāti visvairāk ietekmējošie faktori – ūdens plūsma, nogulšņu kustība. Papildus analizēti arī citi mēraparātu uzskaites precizitāti ietekmējošie faktori. Pirmajā nodaļā tiek veikta kritiska līdz šim veikto pētījumu par precizitāti ietekmējošo faktoru identificēšana un detalizēta izpēte, mēraparātu veidu analīze, nogulšņu kustības ietekmes uz mēraparātiem analīze, veikta jomas regulējošo normatīvo aktu noteikto prasību salīdzināšana. Otrajā nodaļā raksturots veiktais pētījums, definētas pētījuma datu iegūšanai un apstrādei izmantotās metodes, aprakstītas datu ieguves iekārtas. Trešajā nodaļā veikta iegūto mēraparātu mērījumu datu detalizēta analīze un salīdzināšana, papildus veicot arī mēraparātu verificēšanas rezultātu analīzi. Veicot pētījumu, tika secināts, ka mēraparātu uzskaites precizitāte ievērojami samazinās pie zemām (zem 0,650 m3/h) ūdens plūsmām un maza ūdens patēriņa (zem 10 m3/dnn), attiecīgi ievērojami palielinās pie lielākām (1,600 m3/h) un liela ūdens patēriņa (no 10 m3/dnn līdz 37,45 m3/dnn). Maģistra darbs ir latviešu valodā un sastāv no 79 lpp., 22 tabulām, 31 grafiskajiem attēliem, 2 pielikumiem un 51 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi ūdens plūsma, mēraparāts, nogulšņu klātbūtne, precizitāti ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā factors affecting accuracy, presence of sediment, water flow, water meter
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2021 14:35:09