Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Decentralizēto saules kolektoru integrēšana pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā"
Nosaukums angļu valodā "Decentralized solar thermal collectors integration into district heating system"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Zajacs
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Raimonda Bogdanoviča maģistra darbā “Decentralizēto saules kolektoru integrēšana pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā” ir izpētītas mazu saules kolektoru sistēmu siltumnesēju temperatūras svārstības un izstrādāti priekšlikumi siltumenerģijas sistēmas operatoram, saules kolektoru sistēmu vadības algoritma izstrādātājām un pētniekiem. Literatūras kritiskajā analīzē izvērtēta saules kolektoru siltuma jauda un saražotās siltumenerģijas potenciāls Latvijas klimatiskajos apstākļos. Izpētīta saules kolektoru stagnācijas un pārkarsēšanas problēmas aktualitāte un iespējami risinājumi. Analizēti saules kolektoru pieslēguma piemēri pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Eksperiments tika veikts uz maģistra darba ietvaros izstrādāta saules kolektoru stenda ar plakanās virsmas un vakuuma cauruļu kolektoriem, kurš tika uzstādīts uz universitātes jumta Rīgā. Tika izveidots stenda dinamiskas simulācijas modelis TRNSYS 18 datorprogrammā. Veikta datormodeļa validācija un vairākas simulācijas, izmantojot ievaddatus no eksperimenta. Rezultātos visi iegūtie mērījumi un simulācijas rezultāti tika statistiski apstrādāti. Analizēti siltumnesēja temperatūru svārstības saulainajās un mākoņainajās dienās divos vadības režīmos, konstatējot, ka temperatūru svārstības ir atkarīgas gan no laikapstākļiem, gan no trīsceļu vārsta gaidīšanas un darba laika. Datorsimulācijā papildus tika analizēta ietekme no trīsceļu vārsta aizvēršanas ātruma un histerēzes, kā arī spiediena svārstībām siltumtīklos. Secināts, ka ir iespējams uzturēt pietiekami stabilu siltumnesēja temperatūru no saules kolektoru sistēmas, taču jārēķinās ar lielāku temperatūras novirzi ±5 °C. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 73 lappusēm, t.sk., 35 attēliem, 12 tabulām un 5 pielikumiem. Tika izmantoti 49 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi centralizētā siltumapgāde, saules kolektori, temperatūru svārstības
Atslēgas vārdi angļu valodā district heating, solar collectors, temperature fluctuations
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2021 13:32:26