Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Naftas produktu tvaiku reģenerācijas iekārtas darbības efektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of petroleum product vapour recovery unit's performance efficiency"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Pāvels Skačkovs
Recenzents Kristina Ļebedeva
Anotācija Armanda Jelinska maģistra darba tēma ir “Naftas produktu tvaiku reģenerācijas iekārtas darbības efektivitātes paaugstināšana” Maģistra darbs ir par naftas produktu tvaiku savākšanas un attīrīšanas metodi, izmantojot aktivētās ogles filtrus, kas mūsdienu naftas un dabasgāzes industrijā tiek plaši izmantota, lai mazinātu ogļūdeņražu tvaiku radīto gaisa piesārņojumu atmosfērā. Analizētās metodes popularitāte ir izskaidrojama ar augstu naftas produktu tvaiku attīrīšanas efektivitāti, zemām uzstādīšanas un lietošanas izmaksām, salīdzinot ar citām līdzīgām metodēm, kā arī kopējās sistēmas vienkāršumu un kompaktumu. Pirmajā darba nodaļā tiek veikta līdz šim veikto pētījumu atskaišu kritiska analīze, līdzīgu tvaiku attīrīšanas metožu raksturojums un īss ogļūdeņražu tvaiku rašanās apkopojums. Darba otrajā nodaļā tiek sniegts raksturojums par pētāmo naftas produktu tvaiku reģenerācijas iekārtu uzņēmumā “X”. Tiek reģistrēti iekārtas darbības rādītāji, kā, piemēram, izmešu koncentrācija, iekārtā ienākošo tvaiku koncentrācija, tvaiku plūsma, ārējā gaisa temperatūra, aktivētās ogles filtru iekšējā temperatūra, spiediena izmaiņas aktivētās ogles filtros, kā arī izmantojamo metožu apraksts. Trešajā nodaļā tiek veikta iegūto rādītāju analīze ar mērķi noteikt attīrāmo naftas produktu tvaika parametru ietekmi uz uzņēmumā “X” izmantojamu tvaiku reģenerācijas iekārtas ar aktivētās ogles filtriem darbības efektivitāti, lai samazinātu iekārtas radīto gaistošo organisko savienojumu izmešu koncentrācijas līmeni rūpniecības teritorijās Pētījumā tiek izmantotas datu statistiskās analīzes metodes pētījuma datu apstrādei un kritiska literatūras analīze. Darbā tika noskaidrota likumsakarība starp iekārtā ienākošo attīrāmo naftas produktu tvaika parametru un paaugstinātas plūsmas vērtību ietekmi uz izmešu koncentrācijas līmeņa kāpumu. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tika sniegti priekšlikumi izmešu koncentrācijas mazināšanai. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 55 lapas. Darbs satur 33 attēlus, 6 tabulas, 7 pielikumus, 10 formulas un 50 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi naftas produktu tvaiki, benzīns, izmešu koncentrācija, iekārtas tvaiku attīrīšanas efektivitāte, tvaiku reģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā petroleum product vapors, gasoline, emission concentration, unit’s vapor treatment efficiency, vapor recovery
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2021 13:28:26