Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Noliktavas ēka ar biroja daļu Upes ielā 5, Daugavpils"
Nosaukums angļu valodā "Warehouse building with office space at Upes Street 5, Daugavpils"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Rihards Gailītis
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Bakalaura diplomdarba pētnieciskās daļas tēma ir “Ģeopolimēra kompozīta ilglaicīgās īpašības cikliskā spiedes slogojumā”. Darbā sniegta informācija par šļūdes deformācijām pie cikliska spiedes slogojuma, kā arī izpētīti šlūdes deformāciju ietekmējošie faktori. Apkopota zinātniskā literatūra par ģeopolimēra kompozītu izgatavošanu, to īpašībām un pielietošanu, kā arī teorētiskā literatūra par šļūdes un rukuma deformācijām. Veikts eksperimentāls pētījums ar mērķi pārbaudīt cikliska spiedes slogojuma ietekmi uz ģeopolimēra kompozītu šļūdes deformācijām. Eksperimentāli pārbaudīti četri dažādi ģeopolimēra kompozīta sastāvi: kopmozīts, kas ir stiegrots ar PVA šķiedrām, kopmozīts, kas ir stiegrots ar tērauda šķiedrām, kopmozīts, kas ir stiegrots ar PVA un tērauda šķiedru “kokteili”, kā arī rezultāti salīzināti ar datiem, kas iegūti nestiegrotam ģeopolimēra kompozītam. Kopā izveidoti 51 paraugs, no kuriem 17 izmantoti graujošo slodžu noteikšanai spiedē, 14 paraugiem noteiktas žūšanas rukuma deformācijas atkarībā no gaisa mitruma un temperatūras un 16 paraugiem tika noteiktas šļūdes deformācijas cikliskā spiedes slogojumā. Slogojuma lielums 20% no graujošās slodzes. Paraugi pārbaudīti 7 dienu vecumā. Iegūtie eksperimentālie rezultāti apkopoti garfikos, veikta rezultātu analīze un izteikti slēdzieni. Darba apjoms pētnieciskajai daļai: 55 lappuses, 7 tabulas, 25 attēli un 22 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma ir “Noliktavas ēka ar biroja daļu Upes ielā 5, Daugavpils”. Inženierdarbā aprakstīti projektam galvenie arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, izstrādāts būvdarbu organizācijas apraksts un aprakstīti darba drošības apsvērumi, izveidots kalendārais grafiks un aprēķināta būvdarbu izmaksu tāme. Ēkas statiskā analīze veikta programmā “Robot structural analysis”. Darbā veikts nesošo konstrukciju – tērauda pārseguma sijas, tērauda kolonnas un to savienojuma mezgla aprēķins un dzelzsbetona pamata pēdas aprēķins. Darba apjoms inženierprojektā: 126 lappuses, 14 tabulas, 29 attēli un 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ģeopolimērs, ģeopolimēra betons, ģeopolimēra kompozīts, šļūde, rukums, ciklisks spiedes slogojums, noliktavas ēka ar biroja daļu
Atslēgas vārdi angļu valodā Geopolymer, geopolymer concrete, geopolymer composite, creep, shrinkage, cyclic compression, warehouse building with office space
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2021 15:26:54