Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Fasādes ar tērauda nesošo elementu konstruktīva risinājuma analīze''; inženierprojekts ''Biroja ēka ar tērauda kaskasu''
Nosaukums angļu valodā ''Structural Solution Analysis of Steel Facade''; Engineering Design Project ''Office Building with Steel Framework''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents
Anotācija Diplomprojekts sastāv no bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba tēma - “Fasādes ar tērauda nesošo elementu konstruktīva risinājuma analīze”; inženierprojekta tēma – “Biroja ēka ar tērauda karkasu”. Bakalaura darba mērķis - izpētīt un salīdzināt iespējamos ārējo norobežojošo konstrukciju (ārsienu) risinājumus un noteikt racionālāko fasādes konstruktīvo risinājumu inženierprojekta ietvaros projektējamajai ēkai. Bakalaura darba 1.daļā ir veikta norobežojošo konstrukciju klasifikācija. Darba 2.daļā ir izpētīti un salīdzināti sekojošie norobežojošo konstrukciju varianti: gāzbetona bloka mūris, sendviča paneļi, CLT paneļi, vieglas tērauda plānsienu konstrukcijas. Salīdzinājums ir veikts gan pēc augstākminēto konstrukciju priekšrocībām un trūkumiem, gan arī pēc siltumtehniskajiem un ekonomiskajiem parametriem. Veicot pieejamo norobežojošo konstrukciju pētījumu un salīdzinājumu, tika pieņemts lēmums biroja ēku projektēt ar vieglajām tērauda plānsienu konstrukcijām, ņemot vērā šīs konstrukcijas priekšrocības: izbūves termiņus, mazāku darbietilpību, telpu ekonomiju, konstrukcijas ilgtspēju, ekoloģisko tīrību, lielo izbūves darbu precizitāti, kā arī tehnoloğijas salīdzinošo novitāti tirgū. Darba 3.daļā ir veikta fasādes ar tērauda nesošo elementu konstruktīvā risinājuma analīze. No 4 iespējamiem termoprofilu variantiem (TC-150, TC-175, TC-200, TC-225, b=1.5mm) ar 3 montāžas soļu variantiem (50,60,70cm), veicot termoprofila konstrukcijas nestspējas pārbaudes aprēķinus, sastādot matemātisko modeli optimālā materiāla patēriņa noteikšanai, kā arī ņemot vērā turpmāko montāžas darbu tehnoloğiju, inženierpojekta ietvaros projektējamās ēkas būvniecībai tika izvēlēts profils TC-200 ar soli 60cm. Diplomdarba inženierprojekta tēma – Biroja ēka ar tērauda karkasu. Ēkas izmēri – platums 21 m, garums 42 m, augstums 11 m.. Ēkai ir trīs virszemes stāvi. Inženierprojekta ietvaros ir izstrādāts būves ğenerālplāns, arhitektūras un būvkonstrukciju daļu rasējumi, darbu organizācijas projekta rasējumi, darbu izpildes kalendārais grafiks. Noteiktām konstrukcijām tika veikta aprēķini, dimensionēšana un mezglu aprēķini. Ir sastādīta lokālā tāme konkrētam darbu veidam - ārsienām, fasādēm un izstrādāts darbu veikšanas organizācijas apraksts. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba teksta daļas kopējais apjoms - 157 lapas, grafiskās daļas apjoms – 9 rasējumi, darba sastāvā ir 9 nodaļas, 34 attēli, 24 tabulas. Diplomdarba izstrādei izmantoti 41 literatūras avoti (t.sk. bakalaura dalai 30, inženierprojektam-11).
Atslēgas vārdi Fasādes ar tērauda nesošo elementu konstruktīva risinājuma analīze; Biroja ēka ar tērauda karkasu
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of a Structural Solution of Facade with Steel Load-bearing Members; Office Building with Steel Framework
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2021 12:21:05