Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Robežzīmju ierīkošanas un uzturēšanas problemātika un tās saistība ar robežstrīdu rašanos"
Nosaukums angļu valodā "Problems of installation and maintenance of boundary markers and its connection with the occurrence of boundary disputes"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Jana Brice
Recenzents Olita Metuma
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu “Robežzīmju ierīkošanas un uzturēšanas problemātika un tās saistība ar robežstrīdu rašanos” izstrādāts ar mērķi rast risinājumus, kas veicinātu robežzīmju saglabāšanos apvidū un samazinātu zemes robežu strīdu skaitu, kas saistīti ar to pazušanu. Darbā apskatīti normatīvie akti, kas regulē robežzīmju ierīkošanas un uzturēšanas kārtību, izvērtēta to efektivitāte. Aprakstīti zemes robežu strīdu komisijas darbības principi, veikta robežu strīdu lietu izskatīšana un analīze. Aptaujā noskaidrots zemes īpašnieku veidoklis robežu uzturēšanas jautājumos, apkopoti dati par faktisko robežzīmju stāvokli objektos un veikta īpašuma robežu atjaunošana. Piedāvātie risinājumi balstīti uz apkopoto informāciju par ārvalstīs piekopto praksi, kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto speciālistu pieredzi un pašapkopotajiem datiem. Darba kopējais lappušu skaits ir 74, darbā ievietoti 40 attēli, 2 tabulas un pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Zemes robežu strīdi, robežzīmes, ierīkošana, zemes robežu strīdu komisija
Atslēgas vārdi angļu valodā Boundary disputes, boundary markers, installation, land border dispute comission
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2021 10:31:42