Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Drošuma un risku novērtējuma sistēmas ieviešana Part-145 tehniskās apkopes organizācijā.
Nosaukums angļu valodā Safety and Risk Assesment Implementation in Part-145 Maintenance Organization.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Ruta Bogdane
Recenzents Profesors, Dr. habil. sc. ing. Vladimirs Šestakovs
Anotācija Diplomdarba tēma ir “Drošuma un risku novērtējuma sistēmas ieviešanas Part-145 tehniskās apkopes organizācijā.” Diplomdarba hipotēze – Aviācijas transporta tehniskās apkopes uzņēmumi, ieviešot ilgtspējīgu risku pārvaldības sistēmu, spēs paaugstināt aviācijas kopējo drošības līmeni 2 gadu laikā pēc sistēmas ieviešanas uzsākšanas. Diplomdarba teorētiskajā daļā ir aprakstīti drošuma un riska novērtējuma sistēmas pamatprincipi, kas tiek integrēti ar tehniskās apkopes procedūrām, ko nosaka EASA. Drošuma un riska novērtējuma sistēmu aviācijā (konkrēti aviokompānijām) sāka ieviest 1960. gados, un tā tiek uzlabota vēl mūsdienās. Tehniskās apkopes uzņēmumi iegūst pieredzi no aviokompāniju darbības, kas ļauj tiem ieviest labākos risinājumus savai darbības specifikai. Teorētiskās daļas noslēgumā tiek apskatītas iespējas ieviest drošuma un riska novērtējuma sistēmu ar jau ieviestām procedūrām, lai maksimāli vienkāršotu ieviešanas procesu un iegūtu labāko vēlamo rezultātu. Uzņēmumam ir svarīgi ar sistēmas ieviešanu paaugstināt drošuma līmeni uzņēmumā, bet nozīmīgs faktors ir arī darbinieku darba slodze un papildus pienākumu veikšanas sistēmas ietvaros. Uzņēmums nevar atļauties algot vairākus papildus darbiniekus, kas varēs darboties tikai drošuma sistēmas ietvaros, tādēļ uzņēmumā ir nepieciešama viena atbildīgā persona, kas uzturēs sistēmu un sekos līdzi šīm sistēmām un būs atbildīga par darbinieku apmācību, lai viņi būtu spējīgi ikdienās strādāt un zināt viņu atbildību drošības sistēmas ietvaros. Diplomdarba praktiskajā daļā autors ar konkrētiem raksturlielumiem ir apskatījis tehniskās apkopes uzņēmumu un ar konkrētiem piemēriem ir ieviesis darbojošās ikdienas procedūrās drošības sistēmas pamatfunkcijas. Šīs procedūras ir veidoti ar nodomu parādīt, ka, lai ieviestu drošuma sistēmas pamatprincipus, uzņēmumam nav jāiegulda milzīgas investīcijas, bet gan jāsniedz darbiniekiem iespēju domāt droši. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darbs aptver 80 lappuses, 14 attēlus un 35 literatūras avotus. Atslēgas vārdi – Drošuma sistēma, riski, tehniskās apkopes uzņēmums, drošums.
Atslēgas vārdi Drošuma sistēma, riski, tehniskās apkopes uzņēmums, drošums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Safety system, risk, maintenance company, safety
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2021 18:48:47