Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Šauras virsbūves gaisa kuģu pārstrāde un atkārtota izmantošana sasniedzot eksplutācijas termiņus.
Nosaukums angļu valodā Recycling and Reuse of End-of-Life Narrow-Body Aircraft.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Māris Hauka
Recenzents Profesors, Dr. habil. sc. ing. Mārtiņš Kleinhofs
Anotācija Šis darbs “Šauras virsbūves gaisakuģu pārstrāde un atkārtota izmantošana sasniedzot ekspluatācijas termiņus” aplūko globālu aviācijas nozares problēmu, kas dabīgi rodas gaisakuģu nolietošanās un vecuma dēļ, bet reti tiek risināta un tādējādi rada papildu ekoloģiskus riskus. Darbā tiek pētīti likumiskie, ekonomiskie un praktiskie apsvērumi, lai sekmētu šauras virsbūves gaisakuģu plašāka mēroga pārstrādi. Gadījuma izpētē tiek apskatīts Airbus 320 lidmašīnas modelis, sekojot tā operatīvajam dzīves ciklam un izvērtējot vispiemērotāko brīdi gaisakuģa operāciju apturēšanai un lēmuma pieņemšanai par tālāku pārstrādi. Darba gaitā tiek secināts, ka patreizējie juridiskie un ekonomiskie apstākļi neveicina gaisakuģu pārstrādi, likumi pārsvarā regulē pārstrādes procesu, bet neuzliek par pienākumu pārstrādi veikt saprātīgos termiņos, ekonomiskie apstākļi bieži vien neattaisno veikt pilnu gaisakuģa pārstrādi, ļaujot īpašniekam izmantot iespēju pārdot vērtīgākās sastāvdaļas, bet laikietilpīgo lidmašīnas fizelāžas pārstrādi atliekot uz nenoteiktu laiku. Aprēķinu daļas rezultāti liecina, ka izvēlētā gaisakuģa A320 ekspluatācijas termiņš, pie noteiktajiem apstākļiem, tiktu sasniegts aptuveni 21-24 gadu laikā, tā kopējām lidojuma stundām tuvojoties ražotāja nospraustajiem lidmašīnas konstrukcijas mērķiem, un, lai turpinātu veikt komerciālas operācijas, būtu nepieciešams veikt nesamērojami lielus papildu ieguldījumus, kas ekonomiski nebūtu attaisnojami. Darba gaitā gūtās atziņas un ieteikumi būtu starpvalstu līmenī par pienākumu gaisakuģu īpašniekiem veikt pilnīgu gaisakuģu pārstrādi sasniedzot ekspluatācijas beigas, izveidot standartizētu sistēmu gaisakuģu izjaukšanas un sastāvdaļu šķirošanas procesam, uzlikt par pienākumu gaisakuģu ražotājiem jau izstrādes procesā piedomāt pie tā, kā atvieglot gaisakuģa pārstrādi tā ekspluatācijas beigās. Darbs sastādīts uz 73 lapaspusēm, darbā ir 32 attēli, 4 tabulas, 6 formulas un 51 informācija avoti.
Atslēgas vārdi Aviācija, ekspluatācijas termiņa beigas, pārstrāde, atkārtota izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Aviation, End-Of-Life, Recycling, Reuse,
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2021 17:43:55