Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Helikoptera nosēšanās zonas traucējošo objektu brīdināšanas sistēmas izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Development of Interfering Objects Warning System in Helicopter Landing Area.
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Deniss Brodņevs
Recenzents Docents, Mg. sc. ing. Igors Smirnovs
Anotācija Latvijas valstī meklēšanas un glābšanas operācijas tiek izmantoti helikopteri, kuriem ir nepieciešams nodrošināt brīvo manevrēšanas zonu, cietušo nolaišanai un uzņemšanai. Tas ir krietni apgrūtināts sliktos laika un redzamības apstākļos. Darba mērķis ir izvēlēties, izstrādāt un simulēt piemēroto sistēmu helikoptera pilota atbalstīšanai it īpaši pie ierobežotās redzamības, kas spēs brīdināt par traucējušiem objektiem manevrēšanas zonā. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir analizēta literatūra par meklēšanas un glābšanas operāciju kārtību Latvijā, helikopteru lomu tajos, helikopteru meklēšanas un glābšanas parametriem, it īpaši sliktās redzamības apstākļos, sliktas redzamības apstākļiem piemērotām darbspējīgām sistēmām. Īpašā uzmanība tiek veltīta radio lokācijas sistēmām: tiek analizēti radio lokācijas sistēmas tipi, to darbības principi un konstrukcijas īpatnībās. Tiek novērtēti priekšrocības un trūkumi, pielietojumā iespējas. Otrajā daļā tika veikts izvēlētās radio-lokācijas sistēmas pamat-parametru aprēķins, ņemot vērā helikoptera karšanas augstumu, apskates zonas izmērus, signāla zudumus telekomunikācijas sistēmā. Atbilstoši radio-lokācijas sistēmas tipam, struktūrai un aprēķinātiem parametriem tiek izvēlētas vispiemērotākās mikroshēmas, izstrādātā blok-shēma un principiālā elektriskā shēma kopā ar darbības aprakstu. Trešajā daļā, balstoties uz izstrādātājiem shēmām, tika veikta sistēmas modelēšana uz helikoptera kāršanas augstuma diapazonā programmā NI AWR Design un tiek veikts iegūto rezultātu salīdzinājums ar otrajā daļā aprakstītiem teorētiskajiem aprēķiniem, kā arī tiek veikts secinājums par izstrādātas radio-lokācijas shēmas darbspēju un piemērotību. Darbā gaitā tika pierādīts, ka izstrādāta radio-lokācijas sistēma spēs atpazīt mērķi gan uz minimālā, gan uz maksimālā kāršanas augstuma pie izliktās vājināšanas (atbilst signāla zudumiem atmosfēra) un izdalīt ar teorētiskajiem aprēķiniem sakritušo starpības frekvenci, no ka var secināt, kā darba mērķis tiek sasniegts. Darbs kopumā izklāstīts 79. lappusēs, tajā iekļautas 6 tabulas, 78 formulas , 3 pielikumi un 41.attēli. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi helikopters, meklēšana un glābšana, radiolokācija, RADARs.
Atslēgas vārdi angļu valodā helicopter, search and rescue, radioloaction , RADAR
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 17:57:50