Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Temperatūras grafika optimizēšana siltumapgādes tīklos"
Nosaukums angļu valodā "Optimisation of temperature graph in heat supply networks"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Agris Ikaunieks
Recenzents Kristaps Turauskis
Anotācija J. Jākobsona bakalaura darbā ar projekta daļu “Temperatūras grafika optimizēšana siltumapgādes tīklos”, tiek pētītas siltumapgādes tīkla temperatūras grafika optimizācijas īpatnības, lai uzlabotu kopējo tīkla energoefektivitāti. Pašreiz fosilā kurināmā izmantošanas īpatsvars Eiropas siltumapgādes tīklos ir 70 %, tādēļ ir svarīgi paaugstināt tīklu energoefektivitāti. Darba teorētiskajā daļā apskatīta temperatūras grafika optimizācijas ietekme uz siltumapgādes tīkla siltuma avota efektivitāti un tīkla infrastruktūras tehniski ekonomiskajiem rādītājiem. Apskatīta arī temperatūras grafika optimizācijas mijiedarbība ar siltumenerģijas patērētājiem. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāts siltumapgādes tīkla apakš kontūra projekts. Apakš kontūra pieslēguma punktā tiek veikta temperatūras grafika pazemināšana. Praktiskās daļas ietvaros ir veikts siltumtrases hidrauliskais un siltuma zudumu aprēķins. Uz aprēķinu pamata ir izstrādāts siltumtrases plāns un garenprofils. Ir izstrādātas principiālās shēmas centralizēto siltumapgādes tīklu pieslēgumam un siltumenerģijas patērētāja pieslēgumam. Pēc aprēķiniem noskaidrots, ka izmantojot samazinātu temperatūras grafiku, konkrētā tīkla siltuma zudumi samazinās par 25 % (2,3 kW). Papildus, sekundārā tīkla pieslēgumam ir potenciāls samazināt centralizēto siltumapgādes tīklu atgaitas temperatūru. Sekundārā tīkla atgaitas temperatūra ir par 5°C zemāka nekā centralizētā siltumapgādes tīkla atgaitas temperatūra. Bakalaura darbs sastāv no 78 lapām. Darbā ietvertas 7 tabulas, 30 attēli un 6 pielikumi. Darba izstrādei ir izmantoti 59 literatūras avoti. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Centralizētie siltumapgādes tīkli, temperatūras grafika optimizācija, energoefektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā district heating network, temperature schedule optimization, energy efficiency.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 13:32:36