Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Turbovārpstas dzinēja zema spiediena turbīnas darba lāpstiņas bandāžas plaukta ietekmes izpēte uz lāpstiņas statisko izturību.
Nosaukums angļu valodā Static strenght Analysis of a Turboshaft Engine on a Low Pressure Turbine Blade with Shroud.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Asistents, Mg.sc. ing. Gatis Mauriņš
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “ Turbovārpstas dzinēja zema spiediena turbīnas darba lāpstiņas bandāžas plaukta ietekmes izpēte uz lāpstiņas statisko izturību”. Darba autors: Uldis Juškins. Darba vadītājs: Docents Dr. sc.ing. Ilmārs Ozoliņš. Darba mērķis ir izpētīt turbovārpstas dzinēja TV2-117 brīvās turbīnas otrās pakāpes lāpstiņas konstrukcijas īpašības, veikt statisko izturības kā arī veikt lāpstiņas noslogotās daļas atslodzes aprēķinu pieņemot, ka dzinējs atrodas kreisēšanas režīmā. Hipotēze: Augšējais bandāžas plaukts atstāj nevienmērīgu ietekmi uz lāpstiņas sprieguma sadalījumu, noslogojot to vairāk pamatnes daļā. Mainot dzinēja TV2-117 brīvās turbīnas otrās pakāpes darba lāpstiņas sagāzuma leņķi, var daļēji atslogot lāpstiņas visstiprāk nospriegotu daļu. Darba aprakstošā daļā tiek sniegta vispārēja informācija par gāzturbīnu dzinējiem, to darbības principiem un sastāvdaļām, kā arī apraksts par turbovārpstas dzinēju TV2-117. Darba aprēķina daļā, balstoties uz brīvās turbīnas darba apstākļiem un lāpstiņas ģeometriskiem pamatlielumiem, sniegta brīvās turbīnas lāpstiņas spriegumstāvokļa aprēķins variantam ar bandāžas plaukta ietekmi un arī bez tās ietekmes. Aprēķins ietver lāpstiņas visnoslogotākās daļas lieces spriegumu atslodzes aprēķinu. Darba rezultāti pamatā atspoguļoti tabulu un grafiku veidā. Darbs rakstīts latviešu valodā, kura apjoms sastāda 77 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 37 attēli, 17 tabulas, 43 formulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Turbīna, turbīnas lāpstiņa, bandāžas plaukts, spriegumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Turbine, turbine blade, shroud, tension.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 13:01:57