Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Izmaiņas modernajā valodā un digitālajā retorikā
Nosaukums angļu valodā Changes in the Modern Language and Digital Rhetoric
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Antra Roskoša
Recenzents Tatjana Smirnova, Dr.philol., asoc. profesore
Anotācija Šo maģistra darbu “Izmaiņas mūsdienu pasaulē un digitālā retorika” ir izstrādājusi Vita Logina tehniskās tulkošanas profesionālo maģistra studiju programmas 2. kursa studente. Darbā apskatīta diskusija par izmaiņām mūsdienu tehnoloģijās, kā arī digitālās un tradicionālās retorikas pielietošana. Maģistra darbs koncentrējas uz digitālās retorikas jēdziena izskaidrošanu, kā arī par retorisko ierīču nepieciešamību mūsdienu rakstībā. Maģistra darba mērķis ir atklāt digitālās retorikas nozīmi mūsdienu pasaulē. Galvenie maģistra darba secinājumi ir tādi, ka pēc pētījuma veikšanas, kaut arī nav vienotas atbildes par digitālās retorikas pielietojumu, tas ir ļoti daudzsološs, dross-disciplinārs lauks turpmākajiem pētījumiem. Maģistra darba teorētiskā daļa sastāv no divām galvenajām daļām, pirmā apspriež teorētisko pieeju retorikas jautājumam, bet otrā parāda retorisko ierīču un Toulmin analīzes praktisko pielietojumu, ilustrējot vairākas tulkošanas metodes, kas tiek izmantotas konkrētā izstrādē. tulkojums. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskā daļa. Praktiskajā daļā ir avota teksta tulkojums krievu valodā, secinājumi, bibliogrāfija un pielikumi, kas satur terminu glosāriju, no konteksta atkarīgu priekšmetu glosāriju un nodaļas no tulkošanai izmantotā avota teksta, kopā 133 lappuses (izņemot pielikumus) . Avota teksts ir Evangelos Simoudis (2017) The Big Data Opportunity in Our Driver Future Future. Bibliogrāfiju veido 16 grāmatas un raksti, kā arī 8 vārdnīcas un 6 tiešsaistes resursi.
Atslēgas vārdi digitālā retorika, tulkošana, retorika
Atslēgas vārdi angļu valodā digital rhetoric, translation, rhetoric
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 21:46:29