Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "LR normatīvā regulējuma un BREEAM sistēmas standartizācijai atbilstošs ilgtspējas novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Sustainability assessment corresponding to standardisation of the regulatory framework of the Republic of Latvia and BREEAM system"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Ludmila Bernšteine
Anotācija Maģistra darba tēma ir LR normatīvā regulējuma un BREEAM sistēmas standartizācijai atbilstošs ilgtspējas novērtējums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgas būvniecības regulējumam LR likumdošanā, kas uzlabotu valstī noteiktās minimālās prasības attiecībā uz būtiskākajiem ilgtspējīgas būvniecības rādītājiem. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatīts LR likumdošanas regulējums un identificēti ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi būvniecības sertifikācijas sistēmai – BREEAM. Pētnieciskā daļa ietver LR attiecināmas likumdošanas regulējuma salīdzinājumu ar BREEAM sistēmas vērtēšanas kritērijiem. Darba uzdevums:  Apkopot informāciju par ilgtspējīgas būvniecības regulējumu LR likumdošanā;  Apskatīt 68 BREEAM vērtēšanas kritērijus (izejas dati: 3. grupas ēka, atrašanās vieta - Rīga), kas izpildāmi, lai saņemtu BREEAM novērtējumiem <ļoti labi>.  Veikt esošā LR likumdošanas regulējuma analīzi, kas attiecināms uz ilgtspējīgu būvniecību, salīdzinot to ar BREEAM sertificēšanas sistēmā noteiktajām izpildes prasībām. Veikt attiecināmo likumu, LBN un MK noteikumu salīdzinājumu ar BREEAM izvirzītajām prasībām.  Katram no BREEAM vērtēšanas kritērijiem aprēķināt piešķiramo vērtēšanas punktu skaitu, kas izpildās LR likumdošanā.  Identificēt nepilnības LR normatīvajos aktos un izstrādāt argumentētus priekšlikumus attiecībā uz ilgtspējīgas būvniecības normatīvā regulējuma uzlabošanu. Maģistra darbs sastāv no 145 lappusēm, kurās ievietotas 21 tabula, 20 attēli un izstrādei izmantots 79 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BREEAM, ilgtspēja, likumdošana, normatīvi, LBN, sistēma, ilgtpsējīga būvniecība, vide, piesārņojums, energoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā BREEAM, environment, sustainability, sustainable construction, regulatory framework, comparison, law, legislation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 14:31:01