Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Gaisa kuģa degvielas sistēmas centrbēdzes sūkņa raksturlielumu noteikšana ar datorsimulāciju.
Nosaukums angļu valodā Aircraft Fuel System Centrifugal Booster Pump Characteristic Curves Acquisition Using Computer Simulation.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Kuzņecovs
Recenzents Docents, Dr. sc. ing. Ali Arshad
Anotācija Maģistra darba tēma: Gaisa kuģa degvielas sistēmas centrbēdzes sūkņa raksturlielumu noteikšana ar datorsimulāciju. Darba autors: Nauris Rihards Penigs. Darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.sc.ing., Sergejs Kuzņecovs. Šī darba mērķis ir izpētīt gaisa kuģa degvielas sistēmas zema spiediena centrbēdzes sūkņa konstrukciju un darbības principus, izmantojot sūkni ECN-45B un aviācijas degvielu Jet A temperatūrā 20˚C. Izmantojot ANSYS CFX galīgo tilpumu fluīdu mehānikas uzdevumu simulācijas programmatūru, noteikt sūkņa spiediena un kavitācijas raksturlīknes un salīdzināt tās ar ideāla sūkņa teorijas aprēķinu, kā arī ar pieejamiem eksperimentāliem datiem. Darba rezultāti parāda ļoti labu sakritību starp eksperimentālajiem datiem un simulācijas rezultātiem, kā arī parāda teorētisko aprēķinu metodes ierobežojumus. Simulācijas dati liecina, ka sūkņa maksimālais hidrauliskais lietderības koeficients sasniedz 68%. Sūkņa kavitācijas raksturlielumu teorētiskā pētīšana nav iespējama un eksperimentālie dati nav publicēti, līdz ar to simulācijas rezultātu nevar salīdzināt ar pārbaudītiem datiem. Pēc iegūtās raksturlīknes var secināt, ka sūknis var droši darboties ieejas absolūtajā statiskajā spiedienā 30000 Pa. Darbs labi parāda, ka mūsdienu simulācijas metodes ļauj droši pētīt sarežģītus šķidruma mehānikas inženiertehniskos uzdevumus, kas paaugstina ierīču izstrādes cikla efektivitāti. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, aprēķiniem un datorsimulācijā iegūtiem raksturlielumiem. Darba apjoms sastāv no 97 lpp. Darbs ietver 24 formulas, 115 attēlus, un 6 tabulas. Šim darbam tika izmantoti 10 literatūras avoti un 1 pielikumi. Atslēgas vārdi: Centrbēdzes sūknis, sūkņa raksturlīknes, kavitācija, skaitliskās metodes.
Atslēgas vārdi Centrbēdzes sūknis, sūkņa raksturlīknes, kavitācija, skaitliskās metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Centrifugal pump, pump characteristics, cavitation, numerical methods
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 14:06:55