Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Telesakaru nozares tekstu tulkošanas kognitīvie aspekti
Nosaukums angļu valodā Cognitive Aspects of Text Translation in the Field of Telecommunications
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Oksana Ivanova, Mag.philol., lektore
Anotācija Bakalaura darba “Telesakaru nozares tekstu tulkošanas kognitīvie aspekti” autore ir Jekaterina Petrikina, Lietišķās valodniecības institūta profesionālās studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Līdz ar straujo tehnoloģiju evolūciju un to aizvien pieaugošo iedarbību cilvēka ikdienas dzīvē,tehnisko tekstu loma šodien atgādina lietotāja saskarsni ar tehnoloģiju pasauli, kas ir domāta universālai auditorijai. Šīs pētījuma mērķis ir noteikt metodoloģiskus ieskatus tulkojuma optimizācijai atbilstoši mūsdienu pieprasījumam, koncentrējoties uz tulkošanas mentālo procesu un iespējamām problēmām tulkotāja mijiedarbībā ar avota tekstu un mērķa tekstu. Teorētiskās daļas pirmājā pusē tiek apgalvots, ka kognitīvie un metakognitīvie aspekti ir galvenais kļūdu cēlonis tehniskajos tulkojumos, un apspriests konceptuālais pamatojums tulkojuma kļūdām. Otrajā pusē, tulkošanas kļūdu kognitīvie pamati tiek atklāti, analizējot konkrētus piemērus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas — mērķa valodas teksta tulkojums no angļu valodas krievu valodā, secinājuma, bibliogrāfijas — kopā 106 lappuses; pielikumiem, kas sastāv no jēdzienu glosārija, vispārīgo vārdu glosārija, saīsinājumu glosārija un avota teksta. Praktiskās daļas oriģinālais teksts ir ievads, 1. nodaļa un 3. nodaļa no Lorienas Prates grāmatas “Link: How Decision Intelligence Connects Data, Actions, and Outcomes for a Better World” (2019). Bibliogrāfija sastāv no 34 attiecīgiem tiešsaistes resursiem un 11 tiešsaistes vārdnīcām.
Atslēgas vārdi kognitīvie aspekti, metakognitīvie aspekti, uz problēmu risinājumiem vērsta pieeja, tehniskā tulkošana, kognitīva pieeja, matafora, prototipikalitāte, tulkošanas kļūdas
Atslēgas vārdi angļu valodā cognitive aspects, metacognitive aspects, problem-based approach, technical translation, cognitive approach, metaphor, prototypicality, translation errors
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 21:04:29