Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Auto detaļu loģistikas centra noliktava Rembatē"
Nosaukums angļu valodā "Auto parts logistics center warehouse in Rembate"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Elvija Namsone
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām, Bakalaura pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura pētnieciskās daļas nosaukums ir “Betona cietēšanas kinētikas pētījumi, tvaicēšanas procesā” un inženierprojekta daļas nosaukums ir “Auto detaļu loģistikas centra noliktava Rembatē”. Bakalaura pētnieciskajā daļā tika pētīta tvaika kameras ietekme uz betona ķieģeļu agrīno stiprību spiedē. Pētnieciskais darbs sastāv no 3 apakšnodaļām: literatūras apskata, metodiskās daļas un eksperimentālās daļas. Literatūras apskatā tika aprakstīta ķieģeļu un betona vēsture, teorētiskā informācija par betona ķieģeļiem un tvaika kameru izmantošanu, tika izvirzīta darba hipotēze. Metodiskajā daļā ir aprakstīta betona ķieģeļu izveides metodoloģija, ar pussausās presēšans konveijeru, un pētījumos veiktie paņēmieni. Eksperimentālajā daļā tika aprakstīta betonu ķieģeļu izveide, testēšana un ieteikumi veikto pētījumu uzlabošanai, tika apkopoti iegūtie rezultāti un veikti secinājumi. Pētnieciskās daļas ietvaros tika izveidoti 12 betona ķieģeļu paraugi, spiedes stiprības testēšanai. Betons sastāvēja no dolomīta atsijām, cementa “SCHWENK”, plastifikātora, pigmenta un ūdens. Paraugu atrašanās laiks tvaika kamerā un spiedes stiprības rezultāti tika apkopoti un apstrādāti. Inženierprojekta sadaļā tika projektēta angāra ēka ar ofisa telpu, projektējot tika izmantoti spēkā esoši būvnormatīvi un likumi. Tā ir vienstāvu ēka ar nesošu tērauda karkasu, kas balstās uz stabveida dzelzsbetona pamatiem ar pēdu un kurai ir šķiedrbetona grīda. Arhitektūras daļā tiek aprakstīti arhitektūras risinājumi un veikts siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju sadaļā tiek veikts konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums, pamatota konstrukciju izvēle, dimensionēšana un veikts aprēķins trīs nesošajām konstrukcijām, un mezglam. Būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas sadaļā tika aprakstīta būvdarbu organizācija, aprēķinātas būvmašīns, pagaidu elektroapgāde un ūdens tīkls, aprakstīta darba aizsardzība, ugunsdrošība un vides aizsardzība būvdarbu laikā. Tika izstrādātas divas tehnoloģiskās kartes, būvģenplāns, ģenerālplāns, arhitektūras un būvkonstrukciju rasējumi. Ekonomiskajā pamatojumā tika izveidota būvdarbu koptāme un lokālā tāme starpsienu izveidei. Darba izveidei tika izmantoti literatūras avoti latviešu, poļu, angļu un krievu valodā, izmantojot zinātnisko datu bāzu resursus, RTU zinātnisko bibliotēku, publikācijas un interneta avotus. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Betona pussausā presēšanas tehnoloģija, tvaika kameras ietekme uz betona agrīno stiprību
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete semi-dry pressing technology, the effect of the steam chamber on the early strength of concrete
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 12:43:35