Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Būvniecības procesa "Ēku projektēšana" Kvalitātes indeksa anaīze"
Nosaukums angļu valodā "The Quality index analysis of the construction process "Building design"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Juris Biršs
Anotācija Maģistra darba tēma – “Būvniecības procesa “Ēku projektēšana” Kvalitātes indeksa analīze” Maģistra darba pētījums ir sadalīts 3 daļās. Pirmajā pētījuma daļā tiek pētīta jēdziena “Kvalitāte” vispārīgā izpratne un tā izpratne būvniecības procesu ietvaros. Tiek pētītas dažādās nozarēs pielietojamas darba procesu vadības un kvalitātes vērtēšanas metodes, tādas kā: CQEC (Construction Quality Executives Council), KPI (Key Performance Indicator), NPS (Net Promoter Score), Agile (SCRUM), Waterfall u.c. Otrajā pētījuma daļā tiek pētīta 2018. gada izstrādātā pētījuma “Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana” metodoloģija un galvenie rezultāti, kā arī šī pētījuma ietvaros noteiktā Būvniecības nozares kvalitātes indeksa Latvijā analīze. Trešajā pētījuma daļā, pamatojoties uz pirmās un otrās daļas pētītajām metodoloģijām, tiek veikta būvniecības procesa “Ēku projektēšana” Kvalitātes indeksa izvērtēšana un analīze. Tiek noskaidroti darba veikšanas procesu kvalitāti mazinoši cēloņi un izstrādātas rekomendācijas darba kvalitātes sistēmas uzlabošanai projektēšanas sfērā. Pētījuma darbs tiek skaidrots ar attēliem, analīzes diagrammām un procesu shēmām. Diplomdarba apjoms: 117 lapaspuses, 7 tabulas, 33 attēli. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 31 pozīcijas.
Atslēgas vārdi Kvalitātes indekss; Ēku projektēšana; Projektēšanas procesu kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Index; Building Design; Quality of Building design processes
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2021 14:11:28