Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Noliktavas ēkas ar biroja daļu jaunbūve Aizkrauklē"
Nosaukums angļu valodā "New-built warehouse with office part in Aizkraukle"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Izstrādātais diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas nosaukums ir “Pārstrādātas gumijas pievienošanas ietekme uz šķiedrbetona īpašībām”, savukārt inženierprojekta daļas nosaukums ir “Noliktavas ēkas ar biroja daļu jaunbūve Aizkrauklē”. Pētījuma daļā tika veikts zinātniskās literatūras apskats, kuras gaitā tika apskatītas gumijas un polipropilēna šķiedru īpašības, to izmantošanas aktualitāte. Metodiskajā daļā tika detalizētas eksperimentā izmantotās sastāvdaļas, kā arī tika aprakstīta betona sastāva sagatavošana un testu metodoloģija. Eksperimentālajā daļā tika aprakstīta detalizēta veiktā eksperimenta gaita un salīdzināti dažādu gumijas šķiedrbetona veidu iegūtie rezultāti, vizualizējot tos diagrammās. Pētnieciskā darba ietvaros tika izgatavota šķiedrbetona grupa ar divu veidu polipropilēna šķiedrām – makro un mikro šķiedru, un trīs gumijas šķiedrbetona grupas, ar dažādu pievienoto pārstrādātu riepu gumijas frakciju. Izveidotie šķiedrbetona paraugi pētījuma gaitā tika testēti plūstamības, spiedes un lieces īpašību noteikšanai. Iegūtie rezultāti tika izpētīti un salīdzināti savā starpā, kā arī tika salīdzinātas gumijas šķiedrbetona mehānisko īpašību izmaiņu dinamika, un veikti attiecīgi secinājumi. Inženierprojekta daļā tika veikta noliktavas ēkas ar biroja daļu projektēšana. Vispārīgajā daļā tiek apkopoti objekta dati. Arhitektūras sadaļā tiek aprakstīti arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi, kā arī veikts ēkas siltumtehniskais aprēķins. Tika veikta ēkas nesošo konstrukciju projektēšana, kuru risinājums ir tērauda karkasa sistēma, kas balstīta uz dzelzsbetona stabveida pamatiem. Tiek veikts izvēlētās nesošās konstrukcijas ekonomiskais pamatojums, kā arī veikts trīs galveno būvkonstrukciju aprēķins. Būvdarbu tehnoloģijas sadaļā tiek veikta būvobjekta datu apkopošana, mehānismu izvēle un pamatošana, kā arī tiek veikts veicamo būvdarbu tehnoloģijas apraksts. Tika izveidotas divas tāmes – lokālā tāme, kas atspoguļo noteikta darba izmaksas, un kopējā būvniecības izmaksu tāme. Darba izstrādei tika izmantoti avoti latviešu, angļu un krievu valodās, izmantojot dažādas zinātnisko darbu datu bāzes un RTU zinātnisko bibliotēku.
Atslēgas vārdi Pārstrādāta gumija, šķiedrbetons
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycled rubber, fiber concrete
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2021 12:53:28