Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Siltumtīklu monitoringa metodoloģijas izstrāde un ieviešana Latvijas siltumapgādes uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Development and implementation of heating network monitoring methodology to improve efficiency of Latvian heat supply companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Koleda
Recenzents Prof., Dr. oec. Irina Voronova
Anotācija Maģistra darba autors: Klāvs Gerhards Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Nadežda Koleda Maģistra darba temats: Siltumtīklu monitoringa metodoloģijas izstrāde un ieviešana Latvijas siltumapgādes uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras, avotu saraksts un pielikumi. Darba apjoms ir 93 lpp, no kurām 6lpp. ir pielikumi, tajā iekļauti 50 attēli, 10 tabulas un 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 14 angļu valodā un 1 krievu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek pētīts kādi ir galvenie cēloņi siltuma zudumiem centralizētajā siltumapgādē un novērtēts siltuma zudumu līmenis starp Eiropas pilsētām. Tiek apkopots pašreiz pielietoto siltuma zudumu tehnoloģiju klāsts un pētīta jauna, uz optiskās šķiedras tehnoloģijas balstīta monitoringa sistēma. Metodoloģijas daļā tiek izstrādāts pētījuma dizains, kas ietver pētījuma procesa aprakstu un darba pētījumā daļā pielietotās metodes. Tika izstrādāta metodoloģija siltumtīklu monitoringa novērtēšanai, kas potenciāli var sniegt izmaksu samazinājumu siltumapgādes uzņēmumiem un līdz ar to panākt savas darbības efektivitātes uzlabošanos. Empīriskajā daļā veikts siltuma zudumu aprēķins siltumtīklos biežāk izmantotajiem cauruļvadiem. Tika noteikti galvenie monitoringa tehnoloģijas tehniskās specifikācijas parametri, definētas darbības sistēmas instalācijai. Veikta metodoloģijas aprobācija un novērtēts potenciālo izmaksu samazinājums reālai siltumtrasei Rīgā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Gerhards, K., Koleda, N. (2021). Siltumtīklu monitoringa metodoloģijas izstrāde un ieviešana Latvijas siltumapgādes uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 93 lpp.
Atslēgas vārdi Siltumtīkli novērtēšanas metodoloģija optiskās šķiedras monitoringa tehnoloģija siltumapgādes uzņēmumi efektivitātes uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Thermal networks assessment methodology fibre monitoring technology improving efficiency district heating companies
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 18:08:02