Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Muzeja krājuma datubāzes izveide Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā
Nosaukums angļu valodā The Establishment of the Collection Database in the Museum of the History of Riga and Navigation
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Sanita Reinsone, Dr.philol., LU
Anotācija Digitālajā laikmetā muzeja modernizācija ir viens no sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. Tas ir nepieciešams ne tikai apmeklētāju izklaidēšanai vai izstāžu veidošanai, bet arī vēsturisko priekšmetu digitalizēšanai, pētīšanai un saglabāšanai. Muzeji modernās tehnoloģijas un jaunās idejas izmanto progresīvas un mūsdienīgas darba vides izveidošanai. Maģistra darba Muzeja krājuma datubāzes izveide Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā mērķis ir analizēt un salīdzināt Latvijas muzeju izmantotās datubāzes un gūto pieredzi šajā jautājumā, lai varētu sniegtu priekšlikumus jaunas, vienotas datubāzes ieviešanai Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Maģistra darba teorētiskā daļā palīdzēs izveidot vienotu muzeja kolekcijas digitalizācijas sistēmu un atrast labāko risinājumu individuālas datubāzes izveidei muzeja vajadzībām. Izvēlētā tēma lielā mērā ir balstīta uz modernizācijas nepieciešamību Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Maģistra darbā galvenā uzmanība tiek vērsta muzeju datubāzu izveidošanai muzeju priekšmetu digitalizēšanai un saglabāšanai. Maģistra darbs satur 97 teksta lapas, 40 attēlus, 3 pielikumus un 115 informācijas avotus
Atslēgas vārdi Muzejs, muzeja kolekcija, datubāze, Microsoft Access, entītiju-relācijas diagrammas, digitalizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Museum, museum collection, database, Microsoft Access, entity-relation diagram, digitalisation.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 18:34:49