Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sezonālo transportlīdzekļu glabāšanas pakalpojumu tirgus izpēte
Nosaukums angļu valodā Market research of seasonal vehicle storage services
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents U.Kamols
Anotācija Noslēguma darba autors: Leo Dāvis Ozoliņš Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: zinātniskais grāds (Mg. oec)., amats (docents) Judīte Jakubāne Noslēguma darba temats: Sezonālo transportlīdzekļu glabāšanas pakalpojumu tirgus izpēte Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros tika izpētītas Latvijā esošo transportlīdzekļu skaita tendences gan ūdens transportam, gan moto transportam, gan vieglajām automašīnām. Ņemot vērā doto informāciju tika veikti secinājumi un prognozējumi turpmākajām transportlīdzekļu skaita izmaiņām, tika aplūkota arī informācija par nepieciešamo biznesa uzsākšanai un veiksmīgai, legālai uzņēmējdarbības turpināšanai Latvijā. Pētot gan zinātniskos, gan citus pieejamos rakstus par transportlīdzekļu glabāšanu un transportlīdzekļu glabāšanas biznesu Latvijā, tika izdarīti secinājumi par to, ka informācijas daudzums ir mazs . Otrajā darba daļā tika veikta aptauja, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju attieksmi, zināšanas un aptuvenās cenas, kuras aptaujātie būtu gatavi maksāt par konkrētajiem pakalpojumiem. Tika aplūkots konkurentu piedāvājums, kas deva iespaidu par to, ka attiecīgais pakalpojums, kuru autors vēlas sniegt, Latvijā ir pieprasīts, savukārt piedāvājums ir visai sīksts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozoliņš L. D. (2021) Sezonālo transportlīdzekļu glabāšanas pakalpojumu tirgus izpēte. Bakalaura darbs/ L. Ozoliņš, J. Jakubāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 50 lpp.
Atslēgas vārdi Transportlīdzekļi,tirgus izpēte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport, market reserch.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 09:54:34