Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increase profit in a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents A.Matisone
Anotācija Bakalaura darba autors: Diāna Krūmiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore Dr.oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 66 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz analītiskajā daļā veikto analīzi, tika konstatēts, ka SIA “Auto JMA” ir resursu un procesu deficīti, kas ierobežo uzņēmuma peļņas gūšanas iespējas. Pēc pētījuma daļā veiktās zinātniski pētnieciskās analīzes, tika noteikti galvenie uzņēmuma peļņas palielināšanas virzieni. Aprēķinu daļā autore veica aprēķinus trīs priekšlikumiem šo uzņēmuma nepilnību novēršanai un uzlabošanai: palielināt automobiļu remonta apjomus, izveidot automobiļu detaļu krāsošanas cehu, piedāvāt jaunu pakalpojumu – automobiļu diagnostiku. Pēc šo trīs priekšlikumu veiktajiem aprēķiniem, tika secināts, ka uzņēmums, ieviešot vienu no piedāvātajiem priekšlikumiem, spēs palielināt peļņu līdz 2023. gadam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krūmiņa, D., Ciemleja, G. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Atslēgas vārdi peļņas palielināšana, izmaksas, peļnas reinvestēšana, pakalpojuma uzņēmums, pakalpojuma cena
Atslēgas vārdi angļu valodā profit maximization, costs, profit reinvestments, service pricing, profit increase
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 23:07:22