Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kokapstrādes uzņēmuma izmaksu uzskaites un cenu veidošanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Wood processing company cost accounting and pricing improvement project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Mg. oec. I. Pokromoviča, galvenā grāmatvede, SIA “RTU Enerģija”
Anotācija Bakalaura darbā tiek analizētas uzņēmuma izmaksas un to uzskaites metodes. Papildus tiek apskatīta cenu veidošanas politika. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskās daļas ietvaros tiek veikta mežsaimniecības nozares analīze un uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšana. Pētījumu daļā tiek veikta uzņēmuma izmaksu analīze un izpētīta literatūra par izmaksu vadību. Aprēķinu daļā tiek izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma problēmas risināšanai un veikti ekonomiskie aprēķini. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 27 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 3 angļu un 6 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi kokapstrāde, mežsaimniecība, vadības grāmatvedība, izmaksas, pašizmaksa
Atslēgas vārdi angļu valodā forestry, wood processing company, costs, accounting management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 21:45:41