Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Ūdeņraža ražošanas iekārtu piemērotība darbam mazjaudas HES"
Nosaukums angļu valodā "Suitability of hydrogen generation facilities for appliance on small HPP".
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Laila Zemīte
Recenzents Nikolajs Breners
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Ūdeņraža ražošanas iekārtu piemērotība darbam mazjaudas HES”. Darbā ir apskatīta aktuāla situācija ar mazjaudas HES Latvijā. Apskatīts to skaits, ģeogrāfiskais izvietojums valsts teritorijā, uzstādītās jaudas, izstrādātas un pārdotas elektroenerģijas daudzums, piešķirtas valsts subsīdijas. Aprakstīta aktuāla HES ienākumu aprēķinu metodika, kā arī HES izdevumu struktūra. Darbā ir apkopotas nākotnē iespējamas izmaiņas HES subsīdiju struktūrā Latvijā. Darbā ir aprakstīti ūdeņraža ražošanas metodes, infrastruktūra un ekonomika, ūdeņraža uzglabāšanas metodes, pielietojumi industrijā un transportā. Īpaša uzmanība pievērsta zaļa ūdeņraža ražošanai ar elektrolīzi, apskatīti konkrēto iekārtu piemēri, to parametri un pielietotas tehnoloģijas. Darbā aprakstīts elektrolīzes tehnoloģiju pielietojums HES. Praktisko daļu veido divas nodaļas. Pirmā daļa ietver sevī eksistējošas HES detalizētu apskatu. Ir analizēts to ikgada darba grafiks pa mēnešiem, analizēta ikgada ienākumu struktūra, subsīdiju īpatsvars tajā, izmaksu struktūra – nodokļi, ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas, utt. Aprakstīti arī tehniski aspekti – uzstādītie hidroagregāti, to jaudas, upes hidroloģiskie rādītāji. Otrā daļa ir ūdeņraža ražošanas iekārtu pielietojamības izvērtējums konkrētajā apskatāmā HES. Darbā ir analizētas HES pārorientācijas uz ūdeņraža ražošanu iespējas un dots to ekonomiskais izvērtējums. Ir aprēķināta ūdeņraža ražošanas ienākumu/izdevumu struktūra, tad ir veikts to salīdzinājums ar elektroenerģijas pārdošanas ienākumu / izdevumu struktūru, ir veikts ekonomisko rādītāju salīdzinājums. Lai izvērtētu ūdeņraža ražošanas rentabilitāti konkrētajā HES ir izmantota neto pašreizējas vērtības metode, pieņemot aprēķina periodu 50 gadus, un kreditēšanas termiņu iekārtu iegādei 20 gadus. Ir izskatītas divas atšķirīgas ūdeņraža ražošanas iekārtu kombinācijas. Ekonomiskais aprēķins tika veikts pie 4 dažādiem līdzfinansējuma variantiem. Darba apjoms ir 99 lapas, tas satur 46 attēlus un 30 tabulas, tajā ir atsauces uz 55 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi HES, elektroenerģija, ūdeņradis, elektrolīze
Atslēgas vārdi angļu valodā HPP, electricity, hydrogen, electrolysis
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 20:50:55