Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for profit increasing in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Mg. oec. A. Matisone, Latvijas riska kapitāla asociācijas izpilddirektore
Anotācija Bakalaura darba autors: Zigurds Komarovs Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 48 attēli, 30 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu, 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļas. Darba analītiskā daļā tiek sniegta vispārēja informācija par organizāciju, statistikas datiem, budžeta plānošanu, naudas plūsmas un finanšu rādītāju analīzi, kā arī izstrādāta organizācijas SVID analīze un attīstības stratēģiju novērtēšana. Bakalaura pētījumu daļā sniegts ieskats bezemisiju tehnoloģijas ieviešanas nozīmīgumam nākotnē, kā arī ir apskatīts aktuālais jautājums par naftas produktu samazināšanos un energoefektivitātes palielināšanas nozīmīgumu mūsdienās. Bakalaura darba aprēķinu daļas pirmā un otrā apakšnodaļa sastāv no izvirzītajiem priekšlikumiem izstrādāt 2 veida projektus, kas pilnveidotu organizācijas saimniecisko darbību un palielinātu peļņu: elektroenerģijas patēriņa samazināšanas projekts un autoparka nomaiņas projekts. Savukārt aprēķinu daļas trešā un ceturtā apakšnodaļa veltīta izstrādāto priekšlikumu finansēšanas līdzekļu analīzei, izstrādājot naudas plūsmas un peļņas vai zaudējumu aprēķina analīzi priekšlikumu ieviešanas rezultātā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Komarovs, Z., Lāce, N. (2021), Pakalpojuma uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts: Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 88 lpp.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, naudas plūsma, autoparks.
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, cash flow, car park
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 18:14:11