Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma plānošanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for planning improving in a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lolita Tīse
Recenzents Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic AS, projektu vadītāja finanšu konsultācijas nodaļā
Anotācija Bakalaura darba autore: Linda Tauriņa Bakalaura zinātniskā darba vadītāja: Lektore Mg. oec. Lolita Tīse Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma plānošanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 42 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījumā izmantotajām metodēm un aprēķinu daļas rezultātiem, tiek secināts, ka pilnveidojot pakalpojumu uzņēmumu plānošanu iespējams palielināt ieņēmumus un samazināt izmaksas. To var panākt ar fokusēšanos uz produktīvāko pakalpojumu un izvērtējot ražošanas izmaksu optimizāciju. Atslēgas vārdi: plānošana, kontrole, uzskaite, pilnveidošana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tauriņa, L., Tīse, L. (2021). Pakalpojumu uzņēmuma plānošanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Atslēgas vārdi plānošana, kontrole, uzskaite, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā planning, control, accounting, improvement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 16:04:59