Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Izmaksu samazināšanas projekts transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for cost reduction in a transport and storage company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lolita Tīse
Recenzents Mg. oec. I. Pokromoviča, galvenā grāmatvede, SIA “RTU Enerģija”
Anotācija Bakalaura darba autors: Darja Lidovska Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: lektore Mg .oec. Lolita Tīse Bakalaura darba temats: Izmaksu samazināšanas projekts transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 30 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 2 vācu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā autore veica uzņēmuma izmaksu analīzi, veica uzņēmuma SVID analīzi un novērtēja uzņēmuma autoparka izmantošanu. Balstoties uz pētījumu un aprēķinu rezultātiem, tika secināts, ka ir iespējams samazināt izmaksas un optimizēt kravu apjomu, lai gūtu lielāku peļņu. To ir iespējams panākt, paplašinot kravu auto parku, tādējādi samazinot transportēšanas izmaksas. Ieguldījumi atmaksātos uzņēmumam nepilna gada laikā. Izmantojot autores piedāvātos priekšlikumus, aprēķinot optimālu kravu apjomu, uzņēmumam būs gūt lielāku peļņu un samazināt zaudējumus nesošas izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lidovska, D., Tīse, L. (2021). Izmaksu samazināšanas projekts transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumā. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes cents, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 63 lpp.
Atslēgas vārdi izmaksas, robežizmaksas, osta, transports
Atslēgas vārdi angļu valodā costs, marginal costs, port, transport
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 15:00:13