Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Lauksaimniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improvement of the financial viability in an Agricultural Enterprise
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lolita Tīse
Recenzents Mg. oec. I. Pokromoviča, galvenā grāmatvede, SIA “RTU Enerģija”
Anotācija Bakalaura darba autore: Kristīne Jansone Bakalaura darba zinātniskā darba vadītāja: Lektore, Mg. oec. Lolita Tīse Bakalaura darba temats: Lauksaimniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tājā iekļauti 19 attēli, 60 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus lauksaimniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanai. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izmantojot efektīvākus pesticīdus, lauksaimniecības uzņēmums var samazināt pesticīdu smidzināšanas reižu skaitu, samazinot pesticīdu smidzināšanas izmaksas. Efektīvāku pesticīdu izmantošana samazina pesticīdu iepirkšanas izmaksas un palielina kultūraugu ražību, palielinot uzņēmuma ieņēmumus. Nomainot vienkāršo augsnes apstrādes tehniku uz kombinēto augsnes apstrādes iekārtu, lauku ir iespējams apstrādāt vienā apstrādes reizē, samazinot augsnes apstrādes izmaksas un kopējās produktu ražošanas izmaksas. Graudu kalts ļauj uzņēmumam palielināt produkcijas kvalitāti un uzglabāt produkciju, nogaidot izdevīgāku produkcijas cenu biržā, tādējādi palielinot uzņēmuma ieņēmumus. Veicot šos uzlabojums, uzņēmums nodrošinās izmaksu optimizāciju, uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanu, neto apgrozījuma palielinājumu, veicinot uzņēmuma peļņas un rentabilitātes nodrošināšanu, uzlabojot uzņēmuma finansiālo stabilitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jansone, K., Tīse, L. (2021). Lauksaimniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi Finanšu stabilitāte, pilnveidošana, uzlabošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial viability, improvement, development.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 14:45:37