Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improvement of the financial viability in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Mg. oec. A. Matisone, Latvijas riska kapitāla asociācijas izpilddirektore
Anotācija Bakalaura darba autors: Ineta Janete Tilka Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: asociētā profesore, Dr. oec. Guna Ciemleja Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 32 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu valodā un 10 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz analītiskajā daļā veikto analīzi, tika secināts ka uzņēmums strādā ar zaudējumiem un ir nepieciešams uzlabot tā finansiālo stabilitāti. Pēc pētījumu daļā veiktās zinātniski pētniecisko avotu un interviju analīzes un aprēķinu rezultātiem, tiek secināts, ka šis uzņēmums, kurš ir dibināts salīdzinoši nesen, atrodas uzņēmumu dzīves cikla pirmajā jeb sākuma posmā, jo tas ievieš dažādus jauninājumus, kā arī saņem finanšu investīcijas. Aprēķinu daļā tiek apskatīti 2 risinājumu veidi – ieņēmumu palielināšana un izmaksu optimizācija. Kā labākā tika pierādīta ieņēmumu palielināšana, to apvienojot kopā ar izmaksu optimizāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tilka I.J., Ciemleja G. (2021). Pakalpojumu uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 77 lpp.
Atslēgas vārdi finansiālā stabilitāte, finansiālās stabilitātes pilnveidošana, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā finansial stability, finansial stability improvement, improvement project
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 13:26:36