Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Audita firmas procesu efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Audit company’s processes efficiency improvement project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents I.Zumente
Anotācija Bakalaura darba autore: Laura Vitenburga Bakalaura darba vadītāja: Zinātniskā asistente, Mg., Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Audita firmas procesu efektivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 27 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverts 21 avots angļu valodā un 17 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums un tā organizatoriskā un hierarhiskā struktūra. Aprakstīts uzņēmuma vieta nozarē Latvijā, analizēti lielāki konkurenti. Veikta finanšu rādītāju analīze, izmaksu struktūras analīze un SVID analīze, lai izvērtētu uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Darba pētījuma daļa sastāv no identificēto problēmu padziļinātākas izpētes. Tiek izteikti 3 priekšlikumi, lai samazinātu izmaksas, ko sastāda šo procesu izpilde. Darba aprēķinu daļā ir izstrādāti un ar aprēķiniem pamatoti darba autores izteiktie priekšlikumi uzņēmuma procesu efektivitātes paaugstināšanai: 1. Ar darbinieku aiziešanu un pieņemšanu saistīto izmaksu samazināšana. 2. Salīdzināšanās vēstuļu procesa optimizācija, izmaksu samazināšana. 3. Inventarizāciju procesa optimizācija, izmaksu samazināšana.
Atslēgas vārdi Audits, Audita firmas pakalpojumi, efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit, Audit company, efficiency improvement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 12:08:53