Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datu validācija un verifikācija produktu datu testēšanā
Nosaukums angļu valodā Data Validation and Verification in Product Data Testing
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Nadežda Zeņina
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Bakalaura darba ietvaros tiek izpētītas un analizētas datu validācijas un verifikācijas pieejas produktu datu testēšanā. Mūsdienās arvien straujāk pieaug lietojams un apstrādājams datu apjoms, tāpēc ir jāveic regulāras datu pārbaudes programmatūrā, datnēs un vairākās izstrādes sistēmās. Kļūdaini dati izraisa programmatūras bojājumus un aizkavē programmatūras izlaišanas datumu. Gala risinājumā iegūtiem datu rezultātiem ir jābūt korektiem un lietderīgiem, tādējādi apmierinot klientu vajadzības. Datu validācija un verifikācija nodrošina pilnvērtīgu programmatūras datu testēšanas procesu informācijas tehnoloģiju nozarē. Bakalaura darba mērķis ir iepazīstināt ar datu validācijas un verifikācijas pamatprocesiem programmatūras testēšanā, izmantojot vairākus rīkus un ietvarus: Microsoft Excel programmatūru, Oracle, MS Access un PostgreSQL datubāzes, automatizācijas testēšanas ietvaru Selenium u.c. Pamatojoties uz teorētiskās daļas iegūtām zināšanām tiek veikta katra testpiemēra analīze ar datu validācijas un verifikācijas pieejām, izvirzītām priekšrocībām un trūkumiem. Rezultātā tiek apkopoti secinājumi par pieeju aktualitāti atkarībā no datu validācijas un verifikācijas testpiemēriem, testētiem datu tipiem, kā arī tiek aprakstīti darba mērķa sasniegšanas rezultāti. Darbs sastāv no 7 daļām: ievads, teorētiskais pamatojums, testēšanas pieeju analīze, datu validācijas un verifikācijas pieeju apraksts, testpiemēru izveidošana, testpiemēru analīze un secinājumi. Darba apjoms – 75. lpp., 3 tabulas, 35 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi datu validācija, datu verifikācija, dati, datu noliktava, produkts, produktu testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā data validation, data verification, data, data warehouse, product, product testing
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 12:01:30