Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Rekombinanta B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) ieguve rauga Pichia pastoris GS115 kultivācijas procesā
Nosaukums angļu valodā Production of recombinant Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in a yeast Pichia pastoris GS115 cultivation process
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Oskars Grīgs
Recenzents Māris Lauberts
Anotācija Maģistra darbā apkopota informācija par rauga Pichia pastoris izmantošanu rekombinantu proteīnu ieguvei, tā kultivācijas aspektiem bioreaktorā un dažādu kultivācijas parametru un stratēģiju ietekmi uz rekombinantā proteīna iznākumu. Apkopota un analizēta informācija par tiešsaistes sensoru pielietojumu P. pastoris kultivācijas procesam būtisko rauga šūnu biomasas un vides metanola koncentrācijas parametru monitorēšanu un kontroli. Visbeidzot, apskatīts B hepatīta vīrusa virsmas antigēna vīrusveidīgo daļiņu (HBsAg VVD) pielietojums vakcīnu izstrādē, to ieguve rauga P. pastoris šūnās un iegūto daļiņu attīrīšanas procedūras. Darba eksperimentālajā daļā veikta eksperimentāli noteikto P. pastoris sausu šūnu biomasas koncentrācijas paraugu datu analīze un izveidoti modeļi korelācijai ar vides duļķainības un dielektriskās caurlaidības biomasas sensoru tiešsaistes signāliem. Tika veikta kultivācijas vidē iegremdējamā (in-situ) metanola sensora (Raven biotech.) aprobācija, izstrādāta tā kalibrācijas procedūra, kā arī sensora darbība novērtēta reālos kultivācijas procesos un salīdzināta ar datiem no off-gas sensora (Bluesens) metanola tvaiku koncentrācijas mērījumiem reaktora izejas gāzēs. Tika realizēta P. pastoris kultivāciju sērija pēc Invitrogen un Gurramkonda et al. kultivācijas protokoliem un pētīta paaugstinātas metanola koncentrācijas, pazeminātas kultivācijas temperatūras un pazemināta vidē izšķīdušā skābekļa (DO) līmeņa ietekme uz rekombinanta HBsAg biosintēzes līmeni. Visbeidzot iegūtā HBsAg produkcija tika sekmīgi attīrīta ar izvēlēto attīrīšanas procedūru. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1985. līdz 2021. g. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 82 lpp., 28 attēlus, 17 tabulas, 1 pielikumu, darbā izmantoti 97 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PICHIA PASTORIS, REKOMBINANTS B HEPATĪTA VIRSMAS ANTIGĒNS (HBSAG), RAUGA BIOMASAS NOVĒRTĒŠANA, KULTIVĀCIJAS PARAMETRU IETEKME UZ REKOMBINANTU PROTEĪNU IZNĀKUMU, HBSAG VVD ATTĪRĪŠANA,
Atslēgas vārdi angļu valodā PICHIA PASTORIS, RECOMBINANT HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBSAG), YEAST BIOMASS ESTIMATION, CULTIVATION PARAMETER INFLUENCE ON RECOMBINANT PROTEIN YIELD, HBSAG PURIFICATION
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 10:47:17