Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Laikrindu dalīšana, izmantojot Markova stāvokļu pārslēguma modeļus, un to ietekme uz sezonālās koriģēšanas kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Time Series Splitting using Markov Switching Models and their Effect on the Quality of Seasonal Adjustment
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents Mg.oec. Ludmila Kasperoviča, IEVF
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts garu laikrindu sezonālās koriģēšanas problemātikai. Markova stāvokļu pārslēguma modeļi ļauj noteikt punktus, kuros attiecīgais stāvoklis pāriet uz citu stāvokli ar konkrētu varbūtību. Šie stāvokļu pārslēguma punkti tika izmantoti kā laikrindu dalīšanas punkti. Maģistra darbā ir apskatīta sezonālā koriģēšana, tās metodes un JDemetra+ programmatūra, kurā sezonālā koriģēšana tiek veikta. Darbā tika apskatītas vidējās-dispersijas (MS) un autoregresīvais (MS-AR) Markova stāvokļu pārslēguma modeļi. Tika aprakstīta maksimālās ticamības metode parametru novērtēšanai un modeļa izvēles informācijas kritēriji. Praktiskajā daļā detalizēti tika aprakstīta Markova stāvokļa pārslēguma modeļa veidošana un labākā modeļa izvēle. Maģistra darbā tika izstrādāta shēma, pēc kuras vadoties varētu dalīt laikrindas un, pamatojoties uz sezonālās koriģēšanas kvalitāti, veikt secinājumus par laikrindas dalīšanas nepieciešamību. Praktiskā daļa ir izstrādāta ar programmas R iebūvētām bibliotēkām RJDemetra, MSwM. Sezonālai koriģēšanai tika izmantota JDemetra+ programmatūra.
Atslēgas vārdi laikrinda, sezonalitāte, sezonālā koriģēšana, Markova stāvokļu pārslēguma modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā time series, seasonality, seasonal adjustment, Markov switching model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 08:06:10