Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstības kavējošie faktori Latvijā
Nosaukums angļu valodā Impediments affecting the development of micro, small and medium-sized enterprises in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Modris Ozoliņš
Recenzents U. Kamols
Anotācija Bakalaura darbu veido ievads, teorētiskā daļa, pētnieciskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Pētījums sastāv no 68 lappusēm, darbā ir 31 tabula un 7 attēli. Izmantotās literatūras sarakstā ietilpst: 83 avoti angļu un latviešu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus, ziņojumus un tiešsaistes žurnālus. Darbam ir viens pielikums. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt šķēršļus, kas ietekmē mikrouzņēmumu, mazo, vidējo uzņēmumu attīstību Latvijā, un sniegt ieteikumus to novēršanai. Bakalaura darba galvenie rezultāti: pētījums identificē mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) attīstības šķēršļus, kā arī sniedz priekšlikumus to novēršanai. Lai noteiktu šķēršļus, kas ietekmē MMVU attīstību Latvijā, ir veikts literatūras apskats, šķēršļi ir sadalīti iekšējos un ārējos faktoros. Darba mērķa sasniegšanai veikta 180 Latvijas mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu anketēšana. Veikta datu ticamības un derīguma analīze. Iegūtie dati apstrādāti, izmantojot datu apstrādes programmu SPSS (26. versiju), veikta iegūto datu analīze, tostarp Pīrsona korelācijas koeficienta analīze, lai novērtētu saistību starp MMVU attīstību Latvijā un iekšējiem un ārējiem uzņe’mējdarbību traucējošiem faktoriem. Darb’[a konstatēts, ka starp iekšējiem individuālajiem faktoriem un MMVU attīstību Latvijā pastāv būtiska pozitīva saistība. Starp iekšējiem neindividuālajiem faktoriem un MMVU attīstību Latvijā ir būtiska negatīva saistība. Starp ārējiem faktoriem un MMVU attīstību Latvijā ir vērojama pozitīva saistība. Darbā sniegtas atbildes uz visiem formulētajiem pētījuma jautājumiem un pārbaudītas pētījuma hipotēzes. Galvenie ieteiktie ieteikumi ir izveidot Latvijas valdības uzņēmēju apmācības centrus, pilnveidot uzņēmumu finansēšanas apstākļus, samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, darbaspēka nodokļa likmi un PVN likmi.
Atslēgas vārdi Mikro, mazs. un vidējiem uzņēmumiem Latvijā, Šķēršļi, kas ietekmē attīstību, Mazie un vidējie uzņēmumi, Eiropas MSMEs
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro, Small. and Medium Enterprises in Latvia, Impediments affecting the development, Small and Medium enterprises, European MSMEs.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2021 19:56:17