Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Datu zinātnes pielietošana finanšu instrumentu tirdzniecības stratēģijas izveidei
Nosaukums angļu valodā Application of Datascience to the Development of Financial Instruments Trading Strategy
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents I. Voronova, IEVF
Anotācija Darba pirmajā daļā tiek sniegts neliels ieskats datu zinātnē un datu zinātnieka pienākumos, izmantotajās pētniecības metodēs un darba specifikā. Tiek izklāstīti populārākie finanšu instrumenti un to atšķirības. Darba otrajā daļā tiek mēģināts izveidot tirdzniecības stratēģiju pētot EURUSD valūtas kursa japāņu sveču grafiku un kursa nākotnes dinamiku, kā arī sveču ķermeņu un astu attiecību un iepriekšēju valūtas kursa dinamiku vienas, piecu, piecpadsmit minūšu, vienas un divpadsmit stundu un dienas grafikos. Pēc dažādu kritēriju mainīšanas un prognožu piepildīšanās varbūtību apkopošanas, tiek iegūti rezultāti un izdarīti secinājumi par ierobežojumiem jeb kritērijiem un to saistību ar prognožu piepildīšanas varbūtībām. Darba noslēgumā tiek aplūkoti vairāki trūkumi, kas varēja negatīvi ietekmēt iegūtos rezultātus, kā arī tiek izvirzīti vairāki priekšlikumi, kas varētu palīdzēt iegūt iespējams precīzākus un plašāk pielietojamus rezultātus. Darbs sastāv no 51 lappusēm, tajā ir sešas tabulas, 24 attēli, izmantoti 11 literatūras avoti un viens pielikums. Darbs tika veikts 2021. gada 25. maijā, Rīgā. Darba nosaukums ir “Datu zinātnes pielietošana finanšu instrumentu tirdzniecības stratēģijas izveidei”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ķikāns. K. (2021). Datu zinātnes pielietošana finanšu instrumentu tirdzniecības stratēģijas izveidei. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Finanšu inženierija”. 51 lpp.
Atslēgas vārdi Datu zinātne, finanšu instrumenti, tirdzniecības stratēģijas, japāņu sveces, tehniskā analīze, grafiks, varbūtības
Atslēgas vārdi angļu valodā Data science, financial instruments, trading strategies, Japanese candles, technical analysis, chart, probabilities
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2021 10:23:00