Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Degvielas krājumu kontroles efektivitātes uzlabošana degvielas uzpildes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Efficiency Improvement of Stock Management in a Refueling Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Viktorija Babiča
Recenzents U.Citskovskis
Anotācija Noslēguma darba autors: Marta Svārpstone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: zinātniskā asistente, Mg. Oec. Viktorija Babiča Noslēguma darba temats: Degvielas krājumu kontroles efektivitātes uzlabošana degvielas uzpildes uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 21 attēls, 25 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avots latviešu, 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: bakalaura darba mērķis ir uzlabot degvielas krājumu nodaļas darbinieku efektivitāti, ieviešot uzlabojumus procesos un sistēmās. Lai uzņēmums degvielas krājumu kontroles nodaļa spētu efektīvi darboties, nepieciešams novērst tajā esošās problēmas, kas ir datu kvalitāte un Wetstock Live sistēmas kļūdas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Svārpstone, M., Babiča, V. (2021). Degvielas krājumu kontroles efektivitātes uzlabošana degvielas uzpildes uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 70 lpp.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, sistēmas, degvielas uzpildes uzņēmums, datu kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, systems, refueling company, data quality
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 19:23:43