Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna pakalpojuma ieviešanas projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Introduction of a BNew service in an Information Technology Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs L.Saulīte
Recenzents L.Briede
Anotācija Bakalaura darba autors: Toms Svars Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Oec. Linda Saulīte Bakalaura darba temats: Jauna pakalpojuma ieviešanas projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas analītiskā daļa, pētījuma daļa un aprēķinu daļa, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 11 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu valodā un 17 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba autors darba ietvaros izstrādāja uzņēmumam SIA “RIGA COMPUTER” jaunas tirgus daļas piesaistes plānu. Analītiskajā daļā darba autors aprakstijā un analizēja uzņēmuma finanšu rādītājus, iekšējo uzņēmuma vidi un attīstības iespējas, kā arī potenciālos konkurentus. Pētījuma daļā darba autors analizēja izstrādātās aptaujas rezultātus par patērētāju izvēles rīcību iepērkoties interneta veikalos un uzņēmuma naudas plūsmas pārvaldības sistēmu. Aprēķinu daļā darba autors izstrādāja un analizēja jauna interneta veikala izstrādes un turpmākās darbības plānu un priekšlikumus, kā arī uzņēmuma norēķinu sistēmas automatizācijas izmaksas, tādā veidā ekonomiski pamatojot un ieviešot vadlīnijas uzņēmuma turpmākajos plānos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Svars, T., (2021). Jauna pakalpojuma ieviešanas projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana». 61 lpp.
Atslēgas vārdi Jauna pakalpojuma ieviešanas projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Introduction of a new service in an Information Technology Company
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 18:04:08