Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu piesaistes izaicinājumu novērtēšanas projekts e-vidē
Nosaukums angļu valodā Project of Evaluation of Challenges in Client Acquisition in E-environment
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs A. Bernovskis
Recenzents I.Jankovska
Anotācija Noslēguma darba autors: Elizabete Rumjanceva Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. Iur. Artūrs Bernovskis Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 23. Attēli, 14. Tabulas 8 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu valodā un 24 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir veikt pētījumu par uzņēmuma SIA “Language school” mārketinga darbību efektivitāti un izstrādāt jaunu mārketinga kampaņu. Kampaņas mērķis bija sasniegt uzņēmuma stratēģiskos mērķus – vismaz pieci jauni valodu apguves studenti nedēļā un paplašināšanās Baltijas valstīs. Darba gaitā tika konstatēts, kuri līdzšinējie reklāmu kanāli uzņēmumam ir efektīvi un tika veikta potenciālo klientu aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot, kur respondenti nepieciešamības gadījumā meklētu informāciju par valodu apmācībām. No aptaujas rezultātiem un autora veiktajām analīzēm tika izstrādāta jauna reklāmas kampaņa, kura veiksmīgi tika izvietota jaunos Baltijas valstu mārketinga kanālos. Tika konstatēts ar kādiem izaicinājumiem un problēmām uzņēmums var saskarties klientu piesaistes un uzņēmuma paplašināšanās laikā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rumjanceva,E., Bernovskis, A. (2021). Klientu piesaistes izaicinājumu novērtēšanas projekts e-vidē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, TIN, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” , 74 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketings, klientu piesaiste, e-vide, reklāmas kampaņa
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, client asquisition , e-environment, advertisement campaign
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 17:06:38